Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke dinsdag. Dan neemt het college besluiten over voorstellen. Hier vindt u de besluiten die het college van B en W dit jaar en vorig jaar heeft genomen. 

Wilt u oudere besluiten bekijken? Ga dan naar het archief van deze website

Wat heeft het college besloten?

Beantwoording schriftelijke vragen VVD over verhoging huurtarieven voor sportverenigingen

Wethouder Bisschop

Nota jeugd (Programma Jong Hoogeveen)

Wethouder Tuit

Aanpak armoedebestrijding gemeente Hoogeveen

Wethouder Westendorp

Subsidieregeling Amateurkunst Hoogeveen

Wethouder Tuit

Benoeming leden, plaatsvervangende leden en bepalen zitting van het Gemeentelijke Stembureau

Burgemeester Loohuis 

Benoemen lid (voorzitter) Raad van Toezicht Stichting Bijeen

Wethouder Tuit 

Benoemen lid raad van toezicht Stichting Bijeen

Wethouder Tuit 

Anterieure overeenkomst Sellerstraat 12 Hollandscheveld  

Wethouder Wind

Verduurzaming vastgoed

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht