Nieuwsoverzicht

06 november 2019|

Steeds meer jongeren maken zich zorgen over het klimaat. En terecht: het gaat om hun toekomst. Daarom is het belangrijk dat jongeren een stem krijgen en gehoord worden. Dat ze ervaren hoe overheden en bedrijven werken aan klimaatadaptatie en dat zij zelf klimaatoplossingen kunnen bedenken.

Lees verder
05 november 2019|

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Lees verder
04 november 2019|

Er zijn in Hoogeveen geen nieuwe tijgermuggen aangetroffen. Het muggenseizoen loopt door de kou ten einde en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rondt de bestrijdingswerkzaamheden voor 2019 af.

Lees verder
01 november 2019|

November staat in het teken van de ondernemer!

Lees verder
31 oktober 2019|

Afgelopen dinsdag, 29 oktober, zijn burgemeester Karel Loohuis en de wethouders Erik Giethoorn en Jacob van der Heide, op bezoek geweest in Fluitenberg. Ze hebben daar gesproken met Dorpsbelangen, de werkgroep Groen Fluitenberg en de feestcommissie Fluitenberg.

Lees verder
30 oktober 2019|

De grens is bereikt. Dat schrijven Drentse gemeenten, waaronder Hoogeveen, in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Ze worden geconfronteerd met miljoenentekorten in het sociaal domein. Zonder ingrijpende maatregelen krijgen ze hun begroting in 2020 niet sluitend. Daarom vragen de gemeenten minimaal 600 miljoen extra in het gemeentefonds. Tegelijkertijd dringen ze aan op meer beleidsruimte en sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein.

Lees verder
30 oktober 2019|

Op uitnodiging van burgemeester Karel Loohuis vond er maandag 28 oktober in de burgerzaal een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van Molukse organisaties en inwoners in Hoogeveen. Aanleiding zijn de verschillende signalen vanuit de Molukse samenleving die de burgemeester bereikten over de situatie na de aardbevingen op de Molukken sinds 26 september jl. Bij de Molukkers heerste onrust, frustratie en irritatie over het gebrek aan (media)aandacht en hulpverlening.

Lees verder
23 oktober 2019|

Aannemer Zuidema uit Hoogeveen start begin november met de herinrichting van het gebied rondom de Cascade, de 2e fase van de herinrichting van de hoofdstraat.

Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl