Gemeenteraad Hoogeveen geeft uitgangspunten voor begraafbeleid mee aan college

De gemeenteraad bespreekt op 11 juli de uitgangspuntennotitie Begraafbeleid. Deze komt voort uit een eerder debat in de raad over de kaders van het begraafbeleid.

Vanuit de wens om te komen tot betaalbaar begraven en brede keuzemogelijkheden voor inwoners, heeft de raad de volgende uitgangspunten vastgelegd:

  1. Uitbreiding van de capaciteit met focus op de oude en de nieuwe begraafplaats aan de Zuiderweg. 
    Dit moet helpen om weer ruimte te krijgen voor particuliere graven op de nieuwe begraafplaats aan de Zuiderweg en voor algemene graven op de oude begraafplaats aan de Zuiderweg.
  2. De eventuele ontwikkeling van een natuurbegraafplaats overlaten aan de markt.
  3. Uitgaan van het huidige onderhouds- en inrichtingsniveau van de begraafplaatsen. Hierbij is het wel nodig met een een eenmalige investering ervoor te zorgen dat de begraafplaatsen weer op het goede onderhoudsniveau komen.
  4. Loslaten van de norm voor kostendekkendheid.
    De huidige norm, vastgesteld in 1998, houdt in: 100% van de variabele kosten en 70% van de vaste kosten voor begraven moeten worden gedekt uit de tarieven. De resterende 30% van de vaste kosten wordt uit de algemene middelen betaald. Met het loslaten van deze norm kan de gemeente sturen op een schappelijk tarief voor inwoners, ook ten opzichte van omliggende gemeenten.

Het proces om te komen tot een nieuw begraafbeleid hebben raad en college samen vormgegeven om zo samen tot een breed gedragen resultaat te komen waarin betrokken organisaties en inwoners een stem hebben en krijgen. 

Het college van B&W gaat, na vaststelling door de raad, vanuit de uitgangspunten het beleid verder vormgeven. Het is de bedoeling dat de raad uiteindelijk in december een besluit neemt over het begraafbeleid voor de komende jaren.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht