Nieuwsoverzicht

08 december 2022|

Het kabinet investeert 35 miljoen in de aanleg van een vierde perronspoor in Meppel. Een meerderheid van de Tweede Kamer riep het kabinet op geld uit te trekken voor de aanpak van de flessenhals op het spoor tussen Zwolle en Meppel. Met deze Rijksbijdrage kan de robuustheid van het spoor worden vergroot en reistijdverkorting worden gerealiseerd.

Lees verder Over 35 miljoen voor verbetering spoor Zwolle – Noord-Nederland
23 november 2022|

Een woonvisie schetst de landelijke en regionale ontwikkeling en formuleert de daarbij gewenste ambitie, opgave en positie van de gemeente op het terrein van het wonen voor de korte en de middellange termijn.

Lees verder Over Het plan voor de woonzorgvisie is er, wat vindt u ervan?
22 november 2022|

Sport en bewegen houdt je fit. En het geeft plezier. Maar welke sport past het best bij jou? En waar vind je de benodigde sporthulpmiddelen? Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking binnen de gemeente Hoogeveen sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past.

Lees verder Over Een sporthulpmiddel op maat uitproberen? In de gemeente Hoogeveen start Uniek Sporten Uitleen!
15 november 2022|

De regio Zuid- en Oost-Drenthe kent grote uitdagingen op het gebied van brede welvaart, dit verdient structureel aandacht. Daarom dient deze regio: 5 gemeenten (Hoogeveen, Hardenberg, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn), provincies Drenthe en Overijssel gesteund door het onderwijs, zorg -en maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en vertegenwoordigers van inwoners en bedrijfsleven een voorstel in voor de 4e ronde Regio Deals van het Rijk.

Lees verder Over Regio Zuid- en Oost-Drenthe zet in op vervolg(deal)voor brede welvaart
15 november 2022|

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de energietoeslag voor meer inwoners beschikbaar te stellen. De inkomensgrens was 120% van het sociaal minimum, dit is nu verhoogd tot 130%.

Lees verder Over Inkomensgrens voor energietoeslag gaat van 120 naar 130%
14 november 2022|

Gemeente Hoogeveen ontvangt 14,7 miljoen van het Rijk voor infrastructurele maatregelen, die nodig zijn om de woningbouwopgave te kunnen versnellen. De gemeente Hoogeveen wil het westelijk deel van het stadscentrum verbinden met het stationsgebied en woningen in deze omgeving gaan toevoegen. Dit vraagt om aanpassingen van bestaande wegen en overige infrastructuur. Voor deze aanpassingen heeft de gemeente Hoogeveen in september een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage van het Rijk.

Lees verder Over Gemeente Hoogeveen ontvangt 14,7 miljoen voor aanpassingen van bestaande wegen en overige infrastructuur
08 november 2022|

Corina was 29 weken zwanger toen haar vliezen braken en zij in het ziekenhuis belandde. Suzan werkte fulltime als buschauffeur en had hulp nodig om voor hun twee dochters te zorgen. Buurtgezinnen bood de oplossing.

Lees verder Over Corina en Suzan openen huis en hart voor Buurtgezinnen
02 november 2022|

De kans op gladheid neemt weer toe de komende tijd. De gemeente heeft zich daarop voorbereid door een gladheidsbeheersingsplan vast te stellen dat loopt van november tot en met maart 2023, of langer als dat nodig is.

Lees verder Over De gladheidbestrijders zijn er weer klaar voor

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht