Nieuwsoverzicht

26 februari 2020|

Er zijn bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de inwoner om namens hen een bezwaarschrift in te dienen tegen een Waardering Onroerende Zaken -beschikking (WOZ). Diverse argumenten worden aangehaald om hen kosteloos - no cure no pay - in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift.

Lees verder
19 februari 2020|

Bijna alle eigenaren en gebruikers van onroerende zaken ontvangen met dagtekening 29 februari 2020 een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en een WOZ-beschikking 2020. Op dit aanslagbiljet staat wat u voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, BIZ en/of onroerende zaakbelasting (OZB) moet betalen.

Lees verder
18 februari 2020|

Op 14 februari jl. heeft de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (hierna: SWO), mede namens gemeente De Wolden en gemeente Hoogeveen, een Europese aanbesteding gepubliceerd.

Lees verder
14 februari 2020|

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) gevraagd het onderzoek naar de rol van burgemeester Tjalma tijdens de oorlog en…

Lees verder
06 februari 2020|

Vandaag maakt het college van B&W van de gemeente Hoogeveen bekend dat er per direct een uitgavenstop komt op de Hoogeveense budgetten van 2020. Ook heeft het college een besluit genomen over de begroting 2021-2024. Het financiële beleid wordt de komende jaren dermate sober en spaarzaam dat er uiterlijk eind 2024 minimaal 13 miljoen euro in de Algemene Reserves (de spaarpot) is opgebouwd.

Lees verder
05 februari 2020|

Woensdag 5 februari heeft de gemeente Hoogeveen sporters gehuldigd die in 2019 bijzondere prestaties hebben geleverd. Ook is bekend gemaakt wie sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het jaar zijn en daarmee genomineerd zijn voor het Sportgala Drenthe op 9 maart.

Lees verder
05 februari 2020|

Sinds 1 januari is er iets veranderd in het aanvragen van kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Voortaan moet u deze aanvraag indienen bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

Lees verder
30 januari 2020|

De eerste fase van de werkzaamheden aan Het Haagje, de zuidzijde, is afgerond. De nutsbedrijven hebben daar ondergronds kabels en leidingen verlegd. Ook heeft de aannemer boven- en ondergronds gewerkt aan het realiseren van een voet- en fietspad, de rijbaan, inritten, een overrijdbare middenstrook van beton, een bushalte en groenstroken. Er is hier ook nieuwe verlichting aangebracht.

Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl