Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening gaat door in aangepaste vorm.

Nieuwsoverzicht

24 maart 2020|

Het college neemt geen maatregelen naar aanleiding van een bijtincident door vermoedelijk een snoek in recreatieplas Schoonhoven. Het college volgt daarmee het advies van Bureau Waardenburg dat onderzoek naar de visstand deed.

Lees verder
23 maart 2020|

In de nieuwsbrief voor ondernemers heeft burgemeester Loohuis de ondernemers van Hoogeveen toegesproken over de lastige tijd die zij tegemoet gaan.

Lees verder
23 maart 2020|

De gemeente Hoogeveen is samen met de gemeente De Wolden en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen van plan om nieuwe overeenkomst af te sluiten voor de accountant die onder andere de jaarrekeningen van de drie organisaties moet controleren. De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 augustus 2020.

Lees verder
23 maart 2020|

Er wordt nu onderzocht hoe de agenda van de geplande raadsavond en de volgende raadsavonden kunnen plaatsvinden.

 

Lees verder
20 maart 2020|

De 12 Drentse burgemeesters hebben vrijdagmiddag 20 maart de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, aangescherpt en aangevuld. Het Regionaal Beleids Team (RBT) dat sinds 13 maart onder voorzitterschap van Marco Out opereert, heeft besloten dat aanvullingen nodig zijn.

Lees verder
18 maart 2020|

De landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden, raken veel ondernemers en ZZP-ers. Er zijn regelingen om u te helpen.

Lees verder
18 maart 2020|

De eikenprocessierups heeft de afgelopen jaren een onstuitbare opmars gemaakt. Niet alleen in de gemeente Hoogeveen, maar ook in de rest van Nederland is er geen ontkomen meer aan. De gemeente probeert ook dit jaar weer de overlast die door deze rupsen wordt veroorzaakt zo veel mogelijk te beperken. De basis hiervoor is een beheersingsplan.

Lees verder
17 maart 2020|

Op 6 februari heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten om in 2020 € 8 miljoen bij te willen sturen op de begroting 2020. Het beoogd resultaat hiervan is tekorten voor 2020 te voorkomen en zo mogelijk een eerste bijdrage te doen aan het aanvullen van de algemene reserve. Met als uiteindelijk doel Hoogeveen weer financieel gezond te krijgen.

Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag gesloten Morgen van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl