U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Visie Externe Veiligheid

In de Visie Externe Veiligheid is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het beheersen en beperken van risico's als gevolg van opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. We houden ons hierbij aan de milieukwaliteitseisen: de wettelijk gestelde normen voor het bewaken van de veiligheid. Hoogeveen heeft een redelijk groot aantal risicobronnen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. De visie bevat een signaleringskaart van deze risicobronnen. In de visie staat ook welke knelpunten er zijn, welke maatregelen de gemeente daarvoor treft en hoe we dit inbouwen in onze werkprocessen. 

Download

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl