U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aanleggen, bomen kappen of iets veranderen in uw woonomgeving? Dan hebt u misschien een omgevingsvergunning nodig. Ook voor brandveilig gebruik van een gebouw en milieuveiligheid kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hoeft u alleen een melding te doen en soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.

Vergunning

U hebt niet altijd een vergunning nodig. Doe altijd eerst de vergunningcheck en u ziet meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Soms hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig. 

Bij twijfel

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig hebt? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. De gemeente geeft dan schriftelijk antwoord op uw plannen. Er wordt gekeken of uw plannen haalbaar zijn en of u een vergunning moet aanvragen. Dit is vrijblijvend. Wilt u geen conceptaanvraag doen, maar wilt u alleen algemene informatie over vergunningen? Ook dit is mogelijk. U kunt met ons overleggen door te bellen naar 14 0528 of door te mailen naar omgeving@dewoldenhoogeveen.nl

Melding doen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u alleen een melding moet doen? U doet de melding op de volgende manier.

  • Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren via het Omgevingsloket Online
  • U krijgt een bevestiging van uw melding

Aanvragen

Blijkt uit de vergunningcheck dat u wel een vergunning nodig hebt? Vraag deze dan aan op de website van het Omgevingsloket Online

Wilt u meer lezen over het aanvragen van een omgevingsvergunning? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (Titel 2, hoofdstuk 3) op Overheid.nl.

Wat u moet weten

Hoe lang duurt het

Als een omgevingsvergunning nodig is, dan neemt de gemeente binnen 8 weken een besluit nadat uw complete aanvraag binnen is. Deze termijn mag 1 keer met 6 weken verlengd worden. Gaat het om een uitgebreide procedure, zoals bij brandveilig gebruik van een gebouw? Dan neemt de gemeente binnen 26 weken een besluit.

Milieuveiligheid

Bent u ondernemer en hebben de activiteiten van uw bedrijf gevolgen voor het milieu? Bijvoorbeeld bij de afvoer van vuil water, opslag of afvoer van afvalstoffen, uitstoot van gassen of verkoop van vuurwerk. Dan kunt u op de website van Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) checken of u een vergunning moet aanvragen of alleen een melding hoeft te doen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl