Subsidie voor activiteiten en evenementen

Is uw stichting of vereniging actief op het gebied van cultuur, onderwijs, participatie of zorg en welzijn? Dan kunt u misschien geld van de gemeente krijgen. U kunt subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten en voor jaarlijks terugkerende activiteiten.

Eenmalige subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor een eenmalige activiteit. Dien uw aanvraag minimaal 8 weken voor de start van de activiteit of het evenement bij de gemeente in. De gemeente beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen.

Jaarlijkse subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor jaarlijks terugkerende activiteiten die uw stichting of vereniging organiseert. Wilt u subsidie aanvragen voor 2023? Dien uw aanvraag dan in voor 1 juni 2022. De gemeente beslist uiterlijk 31 december 2022 over uw aanvraag. 

Verdeling

De gemeente verdeelt het beschikbare subsidiebudget volgens de subsidiebeleidsregels. Voor bepaalde vaste subsidie onderdelen gelden voor 2022 de volgende basisbedragen:

 • Activiteiten voor jongeren, per subsidie-eenheid: € 0,65 
 • Informele zorg, per hulpcontact: € 2,25
 • Informele zorg, per bijeenkomst zonder externe inhuur: € 45,-
 • Informele zorg, per bijeenkomst met externe inhuur: € 175,-
 • Muziekkorpsen, per instrument: € 17,-
 • Muziekkorpsen, per leerling muziekschool: € 14,-
 • Muziekkorpsen, per majorette/minirette: € 9,-
 • Muziekkorpsen, huisvestigingskosten maximaal: € 600,-
 • Muziekkorpsen, instructiekosten: 10%

Voor de volgende subsidie-eenheden is er geen subsidie beschikbaar: 

 • Activiteiten voor ouderen
 • Activiteiten voor ouderen met externe inhuur
 • Activiteiten voor verstandelijk gehandicapten
 • Activiteiten voor verstandelijk gehandicapten met externe inhuur
 • EHBO verenigingen 

Maximale subsidie

De gemeente stelt de volgende maximale subsidie bedragen vast: 

 • Jongeren tijdens kinderspeelweken € 4.000,-
 • Muziekkorpsen € 14.045,-
 • Informele zorg € 31.133,-

Aanvragen

Verstuur 1 van de onderstaande aanvraagformulieren met bijlagen naar info@hoogeveen.nl of naar gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Voorwaarden

De gemeente toetst elke subsidieaanvraag aan de voorwaarden. U vindt de voorwaarden in de algemene subsidieverordening en de subsidieregeling. Is uw aanvraag niet op tijd? Dan kan de gemeente besluiten deze niet in behandeling te nemen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht