U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Parkeernota

In de Parkeernota uit 2011 staat wat we in Hoogeveen hebben afgesproken over parkeren en welke maatregelen de gemeente treft om de visie op parkeren uit te voeren. De nota bestaat uit 3 delen: parkeerbeleid in het stadscentrum, parkeerbeleid in wijken, dorpen en op bedrijventerreinen en hoe parkeren is georganiseerd (wie doet wat als het gaat om ontwikkelen, handhaven en uitvoeren).

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl