U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Nota Hogere waarden Wet geluidhinder

In de wet geluidhinder is opgenomen wat de grenswaarden zijn voor lawaai. Het gaat daarbij om lawaai van autoverkeer, treinverkeer en industrie. Als in bijzondere gevallen niet aan deze grenswaarden kan worden voldaan, mag er worden afgeweken en kan de gemeente een hogere grenswaarde vaststellen. In de nota Hogere waarden Wet geluidhinder staan de criteria op basis waarvan de gemeente deze beslissingen maakt.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl