U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen

Het kwaliteitskader voorschoolse voorzieningen is opgesteld om de kwaliteit van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor peuters te bewaken, beheersen en verbeteren. De GGD inspecteert ieder jaar of de kinderopvangorganisaties zich hieraan houden.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl