Bestrijding eikenprocessierups

Ons beleid is om de nesten te verwijderen op de zogenoemde hotspots. Dat zijn plekken waar veel mensen komen en waar het risico op overlast van de eikenprocessierups het grootst is. Bijvoorbeeld bij scholen, kinderdagverblijven, speelplaatsen, winkelcentra en sportvelden. Daarnaast proberen we door ecologisch bermbeheer de rups op een natuurlijke manier te bestrijden. 

Wat u moet weten

  • Als u een nest ziet, kunt u dat bij ons melden. Staat de boom niet in het hotspot gebied, dan komen wij niet om het nest weg te halen. Maar we houden wel een lijst bij van plekken waar de rups gezien is. Dan kunnen we in de toekomst eventueel de hotspots aanpassen
  • De bomen in een hotspotgebied waar nesten in zitten, herkent u aan een rood-wit lint. Zodra we de nesten hebben verwijderd, halen we het lint weg
  • Op een aantal plekken buiten de hotspots testen wij nieuwe manieren om de eikenprocessierups te bestrijden
  • Naast wat de gemeente doet, werkt ook het Drents Landschap aan het bestrijden van de eikenprocessierups. Vrijwilligers hangen op verschillende plekken in de gemeente kastjes op en zaaien bermen in met bloemmengsels. Dit trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan zoals vogels, vleermuizen en insecten

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht