U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Begroting en jaarstukken

In de programmabegroting leest u over de plannen van de gemeente, wat het gaat kosten en hoe dat gefinancierd wordt. In de tussentijdse rapportage geeft het college de tussenstand van dit jaar. In de jaarrekening en het jaarverslag vindt u de financiƫle verantwoording.

Begroting 2021

U kunt de programmabegroting 2021 (pdf - 4,1 MB) online bekijken. Deze begroting wordt op 19 november 2020 in de gemeenteraad behandeld. Op 3 december 2020 volgt de besluitvorming over deze begroting. 

Begroting 2020

U kunt de programmabegroting 2020 (pdf - 6,2 MB) online bekijken.

Tussentijdse rapportage 2020

U kunt de tussentijdse rapportage 2020 (pdf - 439,9 KB) online bekijken. In deze rapportage kunt u de eindejaarsverwachting van de budgetten per 31 mei 2020 inzien. 

Jaarstukken 2019

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. U kunt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 (pdf - 6,2 MB) online bekijken. Op 25 juni 2020 bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken en stelt deze vast.

Begroting 2019

U kunt de programmabegroting 2019 (pdf - 7,8 MB) online bekijken. In het huishoudboekje 2019 (pdf - 981,4 KB) ziet u eenvoudig in 1 overzicht de inkomsten en uitgaven van gemeente Hoogeveen.

Jaarrekening en jaarverslag 2018

Het document jaarrekening en jaarverslag 2018 (pdf - 5,7 MB) kunt u online bekijken.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl