De Aanpak armoedebestrijding moet mensen uit de armoede halen

Het college van B&W heeft de Aanpak armoedebestrijding vastgesteld. Met deze aanpak wil het college financieel kwetsbare mensen ondersteunen.

Wethouder Jeroen Westendorp: ‘Te veel mensen in onze gemeente hebben dagelijks te maken met geldzorgen. We willen met deze aanpak daar echt verandering in brengen. We realiseren ons daarbij dat we als gemeente niet de structurele veranderingen kunnen doorvoeren die nodig zijn om te zorgen dat mensen meer inkomen overhouden. Die verantwoordelijkheid ligt op landelijk niveau. Maar wat we als gemeente kunnen doen, doen we wel, vanuit deze aanpak.’

Een extra stap zetten

Er gebeurt in de gemeente Hoogeveen ook nu al veel om kwetsbare mensen te helpen en te ondersteunen. Westendorp: ‘Veel organisaties en vrijwilligers zetten zich vanuit compassie in om mensen te helpen. Deze hulp is van grote waarde en we zijn de vrijwilligers dan ook heel dankbaar voor hun inzet.’ Met de Aanpak armoedebestrijding wil de gemeente net de stap extra zetten die nodig is om de armoedesituatie van mensen echt te doorbreken. Westendorp: ‘We hebben in onze aanpak hele concrete acties uitgewerkt, samen met de Cliëntenraad, onze partners en ook in overleg met mensen die ervaring hebben met het leven in armoede. Deze ervaringsdeskundigen helpen ons bij het maken van keuzes die echt positief verschil maken in het leven van mensen in armoede. Hun inbreng is heel waardevol’

Vanuit de armoedeconferentie 2023

Vorig jaar tijdens de Armoedeconferentie was iedereen het erover eens: er moet iets gebeuren! We moeten verder bouwen aan een vernieuwd perspectief voor meer bestaanszekerheid en we moeten snel gevolg geven aan concrete acties. In de Aanpak armoedebestrijding is een uitwerking gemaakt van de acties die nodig zijn om te komen tot een verbeterde situatie. Veel mensen hebben de tijd genomen om mee te denken over de inhoud van deze aanpak. Westendorp: ‘We zijn blij dat we deze aanpak samen hebben kunnen maken. Het draagt de aanpak en maakt de kans op succesvolle uitvoering veel groter. En dat is waar we het voor doen.’

Collegebesluit

 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht