U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Integraal Veiligheidsplan

Het Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2019-2022 'Werken aan een gezonde, veilige en sociale leefomgeving' beschrijft de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester als het gaat om veiligheid. Het plan is gemaakt op basis van onder andere een onderzoek onder inwoners en scholieren, gesprekken met deskundigen en een analyse van hoe dit de voorgaande jaren ging. De speerpunten voor de komende jaren zijn:

  • Bewoners pakken veiligheidsproblemen in de buurt zelf aan
  • Veiligheid onder jongeren
  • Aanpak van alcohol en drugs
  • Zichtbaarheid wijkagent verbeteren
  • Aanpak van huiselijk geweld
  • Verbeteren verkeersveiligheid
  • Aanpak van woninginbraken
  • Aanpak van digitale onveiligheid (cyberpesten, hacken, spookfacturen, oplichting, sexting)

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl