Verhuizing doorgeven

Komt u nieuw in gemeente Hoogeveen wonen? Of verhuist u naar een ander adres in gemeente Hoogeveen? Geef uw adreswijziging aan ons door. Dit kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Als u naar een andere gemeente verhuist, dan geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Het melden van uw verhuizing is gratis.

Wie mag verhuizing doorgeven

 • Voor kinderen jonger dan 16 jaar geven de ouders/voogden de verhuizing door.
 • Vanaf 16 jaar bent u verplicht om zelf uw verhuizing door te geven.
 • Wanneer alle personen van het adres mee verhuizen, mag 1 persoon dit doorgeven. Dit geldt ook voor ouders en hun meerderjarige kinderen en voor echtgenoten of geregistreerde partners.
 • Staat u onder curatele? De curator geeft uw verhuizing door.

Hoe werkt het

De adreswijziging gaat in op de door u aangegeven verhuisdatum. Als u de verhuizing later dan 5 dagen na de verhuisdatum meldt, gaat de adreswijziging in op de dag van melden. Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Hoogeveen? Uw oude gemeente schrijft u automatisch uit. 

Boete

Als u verkeerde gegevens doorgeeft aan de gemeente, kunt u een boete krijgen van maximaal € 325.

Adreswijziging doorgeven

U geeft uw verhuizing zelf door aan bijvoorbeeld uw huisarts, tandarts, energieleverancier en bank. U hoeft uw verhuizing niet zelf door te geven aan onder andere uw zorgverzekeraar, pensioenfonds en het UWV. 

Samenwonen of inwonen

Gaat u samenwonen of bij iemand inwonen? Geef dit dan aan ons door. De volgende documenten hebt u nodig:

 • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner 
 • Geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) van de hoofdbewoner
 • Uw geldige ID-kaart of paspoort

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om de verhuizing namens u door te geven. De gemachtigde heeft de volgende documenten nodig:

 • Ondertekende machtigingsbrief  (pdf - 51,1 KB)
 • Zijn of haar geldige ID-kaart of paspoort
 • Uw geldige ID-kaart of paspoort. Een kopie mag ook
 • Het koop- of huurcontract

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht