Wonen in een recreatiewoning

Permanent wonen in een recreatiewoning mag niet in onze gemeente. Soms kunnen wij tijdelijk een uitzondering maken. Bijvoorbeeld als uw huis verbouwd wordt. Of als u vanwege een verhuizing, scheiding of andere bijzondere omstandigheden andere woonruimte nodig hebt. Hiervoor vraagt u een gedoogbeschikking aan.

Het aanvraagformulier ontvangt u nadat u uw verhuizing bij ons gemeld hebt. Lever het formulier uiterlijk 2 weken hierna in (Raadhuisplein 24). Met deze beschikking mag u maximaal 6 maanden in een recreatiewoning wonen.

Wat u moet weten

  • Op dit moment onderzoeken wij voor een paar parken of permanente bewoning toegestaan mag worden. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit is nu nog niet zover. U hebt nu dus nog een gedoogbeschikking nodig
  • Wij kunnen een dwangsom opleggen als u de regels overtreedt of te laat de gedoogbeschikking aanvraagt. Ook als verhuurder kunt u een dwangsom krijgen als uw huurder permanent in de woning verblijft. Mail ons als u hierover problemen hebt met uw huurder
  • Verkoopt u een recreatiewoning dan moet u bij de koper aangeven dat permanente bewoning niet mag
  • Zonder gedoogbeschikking mag uw recreatiewoning niet uw hoofdverblijf zijn. Dat houdt in dat u niet de meeste tijd daar mag verblijven

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. Wij kunnen dit eventueel verlengen, als we meer tijd nodig hebben om een beslissing te nemen.

Kosten

Een gedoogbeschikking kost € 35,45.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht