Wonen in een recreatiewoning

Permanent wonen in een recreatiewoning mag niet in onze gemeente. Ook niet als u een recreatiewoning verhuurt voor permanente bewoning. Soms kunnen wij tijdelijk een uitzondering maken. Bijvoorbeeld als uw huis verbouwd wordt. Of als u vanwege een verhuizing, scheiding of andere bijzondere omstandigheden andere woonruimte nodig hebt. U bent dan verplicht om een gedoogbeschikking aan te vragen. 

Met deze beschikking mag u maximaal 6 maanden in een recreatiewoning wonen. Pas als uw aanvraag wordt goedgekeurd, hebt u hiervoor toestemming. Vraag de beschikking aan via mail of post. 

Aanvragen

Mail het aanvraagformulier naar info@hoogeveen.nl. U kunt het formulier ook opsturen: 

Gemeente Hoogeveen 
T.a.v. College van Burgemeesters & Wethouders
Aanvraag gedoogbeschikking woning zonder woonbestemming 
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag. Als we nog meer informatie nodig hebben, nemen we contact met u op. U hoort binnen 8 weken nadat wij alle informatie van u binnen hebben of u de beschikking krijgt.

Wat u moet weten

  • Op dit moment onderzoeken wij voor een paar parken of permanente bewoning toegestaan mag worden. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit is nu nog niet zover. U hebt nu dus nog een gedoogbeschikking nodig
  • Wij kunnen een dwangsom opleggen als u de regels overtreedt of te laat de gedoogbeschikking aanvraagt. Ook als verhuurder kunt u een dwangsom krijgen als uw huurder permanent in de woning verblijft. Mail ons als u hierover problemen hebt met uw huurder
  • Verkoopt u een recreatiewoning dan moet u bij de koper aangeven dat permanente bewoning niet mag
  • Zonder gedoogbeschikking mag uw recreatiewoning niet uw hoofdverblijf zijn. Dat houdt in dat u niet de meeste tijd daar mag verblijven
  • Soms betaalt u forensenbelasting of toeristenbelasting

Kosten

Een gedoogbeschikking kost € 36,55.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht