Vergunning voor collecteren

U hebt een vergunning nodig als u een collecte wilt houden of donateurs wilt werven. Deze vraagt u aan via de mail. Wij geven alleen vergunningen af voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. Controleer eerst in het online collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of de periode waarin u wilt collecteren nog vrij is.

Aanvragen

Mail het formulier naar info@hoogeveen.nl. U ontvangt via de mail en per post een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook of de door u gekozen periode in ons collecterooster past.

Wat u moet weten

  • Iedere week mag er 1 collecte in de gemeente plaatsvinden
  • Collectanten moeten een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en bewijs op naam van de collecterende organisatie bij zich hebben
  • U moet gesloten collectebussen gebruiken

Kosten

Een collectevergunning kost € 36,55.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht