Ontheffing voor paasvuur

Voor het branden van een vuur en het bouwen van een bult met Pasen hebt u meestal een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing aan via mail of post.

Aanvragen

U mailt het aanvraagformulier naar info@hoogeveen.nl. Of stuurt het naar: Gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Inleveren bij de balie (Compagnieshuis, Raadhuisplein 24) kan ook.

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag doen wij eerst onderzoek naar de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het branden van uw paasvuur 
 • Blijkt uit ons onderzoek dat er teveel schadelijke stoffen vrijkomen? Dan kunnen wij u geen ontheffing geven. Wij verwijzen u dan door naar de provincie. U kunt dan bij de provincie een vergunning aanvragen op basis van de Wet Natuurbescherming
 • U krijgt binnen 8 weken een antwoord op uw aanvraag

Wat u moet weten

 • U mag alleen onbewerkt hout en schoon tuinafval branden
 • Uw paasbult mag niet groter zijn dan 1.000 m3
 • U mag het paasvuur alleen op de paasdagen na 19.00 uur aansteken
 • U mag geen paasvuur branden bij windkracht 6 of hoger. Bij extreme droogte mag het vanaf windkracht 4 niet meer. Bij aanhoudende droogte (code oranje of rood) zijn paasvuren verboden
 • Uw paasvuur mag het verkeer niet hinderen
 • U als aanvrager moet bij het branden van het paasvuur aanwezig zijn. Of er moet een andere meerderjarige toezicht houden
 • U hoeft geen ontheffing aan te vragen als u een milieuontheffing of natuurvergunning hebt en kunt aantonen dat uw paasvuur sinds 1994 op dezelfde locatie wordt gehouden

Vereisten aan de locatie

 • Bereikbaar voor de brandweer (niet verder dan 50 meter van een plek waar de brandweer kan komen)
 • Minimaal 20 meter van de openbare weg
 • Minimaal 40 meter van bovengrondse hoogspanningskabels en ondergrondse leidingen
 • Minimaal 50 meter van de bebouwde kom
 • Minimaal 200 meter van gebouwen met rieten daken
 • Minimaal 100 meter van bos en natuurgebieden 
 • Minimaal 500 meter van de snelweg, provinciale weg, waterweg en spoorweg

Kosten

Een paasvuurontheffing kost € 36,55.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht