Boom kappen

Wilt u een boom kappen of snoeien? Soms hebt u daar een kapvergunning voor nodig. De gemeente heeft een lijst met beschermwaardige bomen. Als de boom op de lijst staat, hebt u altijd een vergunning nodig. Wanneer uw boom niet op de lijst staat, hebt u geen vergunning nodig van de gemeente. Maar controleer wel of de boom onder de Wet Natuurbescherming valt (voorheen Boswet). Hebt u vragen, dan kunt u ons bellen.

Bel met de gemeente: 14 0528

Lijst beschermwaardige bomen

Op de volgende kaarten en lijsten staan de beschermwaardige bomen. 

Elim 

Fluitenberg

Hollandscheveld

Hoogeveen

Nieuweroord

Nieuwlande 

Noordscheschut

Pesse

Stuifzand

Tiendeveen

Overzichtskaart 

Overzichtskaart van beschermwaardige bomen (pdf - 2,6 MB) in gemeente Hoogeveen.

Kappen beschermwaardige boom

In heel bijzondere gevallen kunt u een vergunning krijgen om een boom te kappen die op de Lijst van beschermwaardige bomen staat. Het gaat dan om de volgende redenen: 

  • De veiligheid van de boom kan niet langer worden gegarandeerd
  • De boom is aangetast door een besmettelijke ziekte of plaag, waardoor hij een besmettingsbron vormt voor andere bomen
  • De eigenaar ondervindt onevenredig veel overlast van een boom

Kosten

Het aanvragen van een vergunning om een boom te kappen kost € 103,30.

Gemeentelijke boom kappen

Voor het kappen van een gemeentelijke boom kunt u een verzoek indienen met het meldingsformulier. Noem daarbij de reden waarom u de boom wilt kappen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht