Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt gekozen door inwoners. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan en bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Het college van b en w voert dit beleid vervolgens uit. De gemeenteraad van Hoogeveen heeft 31 raadsleden. Op de website van de raad staat wat de raad precies doet, welke raadsleden er in de gemeenteraad zitten en hoe u invloed kunt uitoefenen.

Wat u moet weten

  • De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar u kunt ze ook online volgen of later terugkijken. Klik op de kalender op de datum van de vergadering en selecteer de vergadering die u wilt bekijken
  • U kunt tijdens de raadsvergadering uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. U moet zich dan wel aanmelden
  • Of het gemeentebestuur zijn werk goed doet en het geld juist besteedt, wordt onderzocht door de rekenkamer. Dit is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraad
  • Voor informatie over de gemeenteraad en vragen over raadsbijeenkomsten, kunt u contact opnemen met de griffie, de ambtelijke organisatie die de raad ondersteunt

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht