Gedragscodes integriteit

De gemeenteraad is volgens de Gemeentewet verplicht om een gedragscode integriteit vast te stellen voor de gemeenteraad en voor het college van burgemeester en wethouders. Deze gedragscode is op 8 december 2016 vastgesteld. Hierin staan de (integriteits)normen en procedurevoorschriften, bijvoorbeeld over het openbaar maken van nevenfuncties.

Meer informatie

De gedragscodes zijn ook terug te vinden op de website www.overheid.nl

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht