Wethouder Jeroen Westendorp

2e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Duurzaamheid, Energietransitie, Milieu en Afval
 • Jeugd(zorg)
 • Participatiewet, Minimabeleid, Vluchtelingenzorg & Armoedebestrijding
 • Recreatie & toerisme, Marketing
 • Gebiedswethouder D

Functiegerelateerde nevenfuncties

 • Voorzitter Stuurgroep Drents Energie Loket
 • Lid Drentse Energie Tafel
 • Lid Stuurgroep zonneroute A37
 • Lid PHO VDG Energie, Klimaat en Milieu 
 • Lid AB en DB Recreatieschap Drenthe
 • Voorzitter ABO Jeugdhulpregio Drenthe 
 • Lid ABO inkoopregio Jeugdhulp Drenthe Zuid
 • Lid bestuurlijk overleg Transformatieakkoord Jeugdhulp
 • Lid AB GKB
 • Voorzitter bestuur Stark
 • PHO VDG Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • Lid adviesgroep Hoogeveense Uitdaging
 • Lid bestuur SWO

Persoonlijke nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe (onbezoldigd)

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht