U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Samenstelling college

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen beleidsterreinen (portefeuilles). De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie. 

Zakencollege

Vanaf 8 oktober 2020 wordt gemeente Hoogeveen bestuurd door een zakencollege. Het zakencollege krijgt de opdracht om een breed gedragen raadsprogramma uit te voeren. De nadruk ligt hierbij op het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting. De wethouders zijn aangesteld voor de resterende duur van de raadsperiode 2018 -2022.

Burgemeester Karel Loohuis

Portefeuille

 • Veilig Hoogeveen
 • Zichtbaar en transparant bestuur
 • Bedrijfsvoering
 • Regiodeal
 • Dutch Tech Zone
 • Werken aan Werk: onderdeel Economische zaken
 • Handhaving

Meer over burgemeester Karel Loohuis

Wethouder Werner ten Kate (eerste loco)

Portefeuille

 • Duurzaamheid
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Sport

 

 

Meer over wethouder Werner ten Kate

Wethouder Jan Zwiers (tweede loco)

Portefeuille

 • Recreatie en toerisme
 • Ruimtelijke Ordening
 • Economische Zaken 
 • Participatie

 

 

Meer over wethouder Jan Zwiers

Wethouder Janita Tabak (derde loco)

Portefeuille

 • Cultuur
 • Organisatieontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Zorg

 

 

Meer over wethouder Janita Tabak

Wethouder Derk Reneman (vierde loco)

Portefeuille

 • FinanciĆ«n
 • Verkeer en vervoer
 • Vastgoed en grondbeleid

 

 

Meer over wethouder Derk Reneman

Gemeentesecretaris Jan Scholten (interim)

De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Contact

Wilt u een afspraak met de burgemeester, de wethouders of de directie? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl