Samenstelling college

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen beleidsterreinen (portefeuilles). De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie. 

Burgemeester Karel Loohuis

Portefeuille

 • Veiligheid en handhaving
 • Bestuur
 • Internationale contacten

 

 

 


Meer over burgemeester Karel Loohuis

Derk Reneman

Portefeuille

 • Financiën
 • Personeel & Organisatie, bedrijfsvoering + ICT
 • Dienstverlening
 • Deelnemingen & verbonden partijen
 • Grondzaken en vastgoed
 • Gebiedswethouder E

1e locoburgemeester

Meer over wethouder Derk Reneman

Jeroen Westendorp

Portefeuille

 • Duurzaamheid, Energietransitie, Milieu en Afval
 • Jeugd(zorg)
 • Participatiewet, Minimabeleid, Vluchtelingenzorg & Armoedebestrijding
 • Recreatie & toerisme, Marketing
 • Gebiedswethouder D

2e locoburgemeester


Meer over wethouder Jeroen Westendorp

Niek Wind

Portefeuille

 • Wonen & volkshuisvesting
 • Economische zaken & Dutch Tech Zone
 • Beheer Openbare ruimte
 • Binnenstad
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Coördinerend wethouder verbinding met samenleving (in samenwerking met wethouder Mark Tuit)
 • Gebiedswethouder A

3e locoburgemeester

Meer over wethouder Niek Wind

Mark Tuit

Portefeuille

 • Onderwijs – leren en ontwikkeling
 • Cultuur
 • Zorg inclusief WMO (gezond en vitaal)
 • Natuur, landschap en Klimaatadaptatie
 • Coördinerend wethouder verbinding met samenleving (in samenwerking met wethouder Jan Zwiers)
 • Gebiedswethouder B

4e locoburgemeester

Meer over wethouder Mark Tuit

Roelof Bisschop

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening, vergunningen en beleid
 • Verkeer en vervoer
 • Sport
 • Gebiedswethouder C

5e locoburgemeester

Meer over wethouder Roelof Bisschop

Gemeentesecretaris Jelmer Mulder

De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is ook lid van bestuur van de SWO.

Contact

Wilt u een afspraak met de burgemeester, de wethouders of de directie? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht