Samenstelling college

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen beleidsterreinen (portefeuilles). De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie. 

Burgemeester Martijn Breukelman

Portefeuille

 • Veiligheid en handhaving
 • Bestuur
 • Regionale samenwerking
 • Internationale contacten

Meer over burgemeester Martijn Breukelman

Derk Reneman

Portefeuille

 • Financiën
 • Subsidiebeleid
 • Personeel & Organisatie, bedrijfsvoering + ICT
 • Dienstverlening
 • Deelnemingen & verbonden partijen
 • Grondzaken en vastgoed
 • Gebiedswethouder Stuifzand, Tiendeveen, Krakeel en Oranjebuurt/Verzetsbuurt/Noord

1e locoburgemeester

Meer over wethouder Derk Reneman

Jeroen Westendorp

Portefeuille

 • Duurzaamheid, Energietransitie, Milieu en Afval
 • Jeugd(zorg)
 • Participatiewet, Minimabeleid, Vluchtelingenzorg & Armoedebestrijding
 • Recreatie & toerisme
 • Gebiedswethouder Noordscheschut, Fluitenberg, Zuid, Erflanden en Nijstad

2e locoburgemeester

Meer over wethouder Jeroen Westendorp

Niek Wind

Portefeuille

 • Wonen & volkshuisvesting
 • Economische zaken, Dutch Tech Zone en Marketing
 • Beheer Openbare ruimte
 • Binnenstad
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Coördinerend wethouder verbinding met samenleving (in samenwerking met wethouder Mark Tuit)
 • Gebiedswethouder Pesse, Elim, Wolfsbos en Schutlanden-Oost/West-Kattouw

3e locoburgemeester

Meer over wethouder Niek Wind

Mark Tuit

Portefeuille

 • Onderwijs – leren en ontwikkeling
 • Cultuur
 • Zorg inclusief WMO (gezond en vitaal)
 • Natuur, landschap en Klimaatadaptatie
 • Coördinerend wethouder verbinding met samenleving (in samenwerking met wethouder Niek Wind)
 • Gebiedswethouder Nieuw Moscou, Nieuwlande, Trasselt/Kinholt/Steenbergerweide, Venesluis en Zeeheldenbuurt

4e locoburgemeester

Meer over wethouder Mark Tuit

Roelof Bisschop

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening, vergunningen en beleid
 • Verkeer en vervoer
 • Sport
 • Gebiedswethouder Nieuweroord, Hollandscheveld, Centrum, Centrum-West/Stationsgebied en Schoonvelde Oost en West

5e locoburgemeester

Meer over wethouder Roelof Bisschop

Gemeentesecretaris Jelmer Mulder

De gemeentesecretaris adviseert het college van burgemeester en wethouders bij hun werkzaamheden. Ook is hij de leidinggevende van de ambtelijke organisatie. 

Meer over gemeentesecretaris Jelmer Mulder

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht