Besluit over één coffeeshop in gemeente Hoogeveen

Onder strikte voorwaarden is er ruimte voor één coffeeshop in de gemeente Hoogeveen.

 

Burgemeester Karel Loohuis heeft dit besluit genomen. Burgemeester Loohuis: ‘ik heb geluisterd naar alle voorstanders en tegenstanders. In mijn besluit verbind ik strikte voorwaarden aan de vestiging van één coffeeshop. Er moet een goed preventieplan komen om alle betrokkenen voor te lichten. Daarnaast eis ik dat er een goed handhavingsbeleid komt. Daar moeten afspraken over gemaakt worden. Alleen dán kan een aanvraag voor de vestiging van een coffeeshop in de gemeente Hoogeveen in behandeling genomen worden’. 

De burgemeester gaat niet mee met het voorstel van de gemeenteraad voor de vestiging van twee coffeeshops. Voor de komst van een coffeeshop moet de APV (algemene plaatselijke verordening) aangepast worden. Hiervoor wordt binnenkort een voorstel gestuurd aan de gemeenteraad met de aanvulling: bijzondere bepalingen voor een coffeeshop. 

De coffeeshop wordt alleen toegestaan in gebieden waar in het omgevingsplan dag- en avondhoreca is toegestaan. Dat is nu toegestaan rondom het stadscentrum; Schutstraat, Hoofdstraat Noord, Grote Kerkstraat. Daarnaast geldt dat ook voor de winkelcentra De Weide, Krakeel, Nije Nering, Zuid Wielewaal/Wolfsbos en Hollandscheveld.

De gemeenteraad heeft in oktober 2022 aan het college verzocht om in samenspraak met de raad, de politie en de professionals het geldende 0-beleid voor coffeeshops te herzien en met voorstellen naar de raad te komen. Dit verzoek heeft, na debat en besluitvorming in de raad in het najaar van 2023, nu geleid tot de keuze voor één coffeeshop onder strikte voorwaarden.

Pers

Voor vragen: team communicatie: 06-38846300.

 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht