Icoon uitroeptekenDoor technische problemen kunnen wij u telefonisch niet altijd goed helpen. Probeer het later nog een keer.

Aansprakelijkheid bij schade

Hebt u schade opgelopen? En denkt u dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade door een slechte weg of door bomen en takken.

Schade melden per post

Bent u verzekerd tegen schade? Dan meldt u de schade bij uw eigen verzekeraar. De verzekeraar handelt uw melding af met de gemeente. U kunt de schade ook zelf melden per post: t.a.v. Team Verzekeringen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Vermeld de volgende gegevens in de brief en zorg dat u zo volledig mogelijk bent. 

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Een omschrijving van het voorval. Wat is er gebeurd, waar, wanneer en hoe laat?
  • Foto's van de schade
  • De reden dat u de gemeente aansprakelijk stelt
  • Om welke schade het gaat en het schadebedrag. Voeg eventuele rekeningen toe
  • Overige bewijsstukken, zoals een getuigenverklaring, nota's, politierapport of proces verbaal
  • Een akkoord dat de gemeente uw gegevens mag doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij

Behandeling

  • Het team Verzekeringen van de gemeente beoordeelt uw melding.
  • In sommige gevallen kan de gemeente gebruik maken van haar aansprakelijkheidsverzekering. De gemeente deelt uw gegevens dan met de verzekeringsmaatschappij.
  • Het indienen van bewijsstukken is belangrijk. Zonder bewijs kan uw melding niet in behandeling worden genomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de aansprakelijkheid van de gemeente? Bijvoorbeeld over de eigen verantwoordelijkheid en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is. Lees meer op de website van Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht