Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift naar ons te sturen. U kunt dit digitaal, per post of aan de balie afgeven.

Wat moet u weten

 • Bij het behandelen van uw bezwaar nemen wij contact met u op of nodigen wij u uit om uw bezwaar toe te lichten tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie
 • U hebt na de bekendmaking van het besluit 6 weken om bezwaar te maken. Na het einde van de 6 weken hebben wij 12 weken de tijd om uw bezwaarschrift af te handelen
 • Behandelen wij uw bezwaar niet binnen de termijn? Dan kunt u gebruik maken van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • U kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke heffingen
 • voor meer informatie kunt u een brochure opvragen door te mailen naar bezwaarschriften@dewoldenhoogeveen.nl. Zet in onderwerpregel ‘brochure’.
 • Bezwaar maken is gratis. Uw eigen kosten, zoals kopieën, verzendskosten en vervoerskosten betaalt u zelf

Na uw bezwaar

 • Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan
 • Als u een belangrijk bezwaarschrift hebt ingediend en hierop niet kunt wachten. Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening online aanvragen. Of stuur uw verzoek en een kopie van uw bezwaarschrift naar:

  Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
  Afdelings bestuursrecht
  Postbus 150
  9700 AD Groningen

Schriftelijk bezwaar maken

Als u uw bezwaar niet online naar ons kunt sturen, kunt u ook bezwaar maken op de volgende manieren:

 • Per post: Gemeente Hoogeveen t.a.v. secretaris bezwaarschriftencommissie, postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen
 • Persoonlijk langsbrengen bij de balie

Zet in uw bezwaarschrift het volgende, ook als u het digitaal inlevert:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Uw aanslagnummer
 • Uw handtekening
 • de redenen waarom u bezwaar indient

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht