Beroep indienen

Hebt u een bezwaar of zienswijze ingediend en bent u het oneens met het besluit van de gemeente op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Noord-Nederland. Uw beroepschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bij de rechtbank liggen.

Wat u moet weten

  • In uw beroepschrift vermeld u uw naam en adres, datum waarop het beroepschrift is geschreven, kopie van het besluit waarmee u het oneens bent en waarom u in beroep gaat. U ondertekent de brief
  • U kunt een voorlopige voorziening aanvragen als u een beroepschrift hebt ingediend en u vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten. Stuur een verzoek met een kopie van het beroepschrift naar:

    Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
    Afdeling bestuursrecht
    Postbus 150
    9700 AD Groningen

Kosten

Als u in beroep gaat, moet u griffierecht betalen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht