Vergoeding peuteropvang

Alle kinderen in Nederland tussen de 2 en 4 jaar hebben recht op 2 dagdelen per week gratis peuteropvang. De vergoeding van de kosten vraagt u eerst aan bij de Belastingdienst (tegemoetkoming kinderopvangtoeslag). Voor het bedrag dat overblijft, kunt u bij ons een vergoeding aanvragen. 

Aanvragen

Mail het aanvraagformulier naar post_Inkomensvoorziening@dewoldenhoogeveen.nl. Of stuur het per post naar Gemeente Hoogeveen, Afdeling Inkomensvoorzieningen, Antwoordnummer 8, 7900 WB Hoogeveen. Langsbrengen kan ook: in de brievenbus aan de buitenzijde van het Werkplein, Dekkerplein 1 in Hoogeveen.

Meesturen

Stuur bij uw aanvraag een kopie van de volgende documenten mee:

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning, geen rijbewijs) van u en/of uw partner. Maak een scan of foto van de voorkant/pagina waar uw foto op staat
  • Factuur van de peuteropvang waar uw kind naartoe gaat
  • Brief van de Belastingdienst met daarin de beslissing die is genomen over de kinderopvangtoeslag 
  • Brief van de Belastingdienst over de voorlopige teruggaaf
  • Als u een huurwoning hebt: uw huurcontract. Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering hebt, want dan kennen wij uw woonsituatie
  • Als u een koopwoning hebt: uw hypotheekakte, restant hypotheekschuld, het bedrag van de laatste rentebetaling, een bewijs van uw brand-/opstalverzekering en de WOZ-beschikking
  • Als u schulden hebt: soort schuld, bewijsstukken, aflossing, beschikking van de rechtbank onderbewindstelling van de huidige bewindvoerder, beschikking Wsnp en afkoopwaarde verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekering, lijfrentepolissen of aandelen)

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u de ouderbijdrage krijgt (beschikking). U moet voortaan iedere maand de factuur van de peuteropvang naar ons sturen. In de beschikking staat hoe u dat moet doen. 

Wat u moet weten

  • U kunt de vergoeding alleen krijgen als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm (rijksoverheid.nl)
  • U kunt de vergoeding alleen krijgen als uw gezin minder spaargeld en bezit heeft dan € 15.150,-
  • Het bedrag dat u krijgt kan per maand anders zijn, bijvoorbeeld als het uurtarief van de peuteropvang wijzigt

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht