Meerkosten aanvragen

Als u langdurig ziek of gehandicapt bent, dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming meerkosten. Deze tegemoetkoming kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het betalen van het eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Of voor de eigen bijdrage Wmo. U kunt de tegemoetkoming voor het jaar 2023 tot en met 31 december 2024 schriftelijk aanvragen.

Aanvragen

Mail het aanvraagformulier naar meerkosten@dewoldenhoogeveen.nl. Of stuur het per post naar Gemeente Hoogeveen, Afdeling Inkomensvoorzieningen, Antwoordnummer 8, 7900 WB Hoogeveen. Langsbrengen kan ook: in de brievenbus aan de buitenzijde van het Werkplein, Dekkerplein 1 in Hoogeveen. 

Meesturen

  • Een kopie van uw rekeningnummer
  • Als u of uw partner gebruik maakt van hulp vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz): beschikking
  • Als u of uw partner minimaal een half jaar gebruik maakte van verpleging of verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet: beschikking
  • Als u (of gezamenlijk met uw partner), minder verdiende dan 130% van de bijstandsnorm: salarisstrook/salarisstroken van november, laatste specificatie van uw uitkering (bijvoorbeeld WIA, WW, ZW of Wajong), pensioen, heffingskortingen (maak een kopie van de voorkant en achterkant), alimentatie en eventueel nog andere documenten waaruit blijkt wat uw inkomen was
  • Als u of uw partner minimaal een half jaar een eigen bijdrage betaald hebt voor hulp vanuit de Wmo of Wlz: factuur van de eigen bijdrage
  • Als u of uw partner een deel of volledig het eigen risico van de zorgverzekering hebt betaald: overzicht van het betaalde eigen risico
  • Als u of uw partner kant-en-klaar maaltijden hebben laten bezorgen via een maaltijdleverancier: bewijs van de kosten hiervan
  • Als u of uw partner hulpmiddelen hebt gekocht of een woningaanpassing hebt gedaan, waarvan de kosten niet vergoed worden vanuit een andere regeling: bewijs van de kosten

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of u de tegemoetkoming krijgt. Als wij meer informatie nodig hebben, laten wij u dat weten.

Wat u moet weten

  • U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de eigen bijdrage Wmo en/of Wlz voorziening, wettelijk eigen risico zorgverzekering, bezorging van kant-en-klaar maaltijden, de aanschaf van hulpmiddelen of woningaanpassing
  • U krijgt per jaar maximaal € 225 per persoon

Bij welk inkomen recht op tegemoetkoming

U hebt recht op de tegemoetkoming als uw inkomen rond of iets boven het sociaal minimum is. Het maakt niet uit of u dat geld krijgt omdat u een uitkering hebt of omdat het salaris is van uw werk. Of inkomsten vanuit uw onderneming, pensioen of alimentatie. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en situatie.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatie Maximaal netto maandinkomen (130% van het sociaal minimum)
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.502,53
U bent getrouwd / woont samen € 2.146,46

AOW-leeftijd

Uw situatie Maximaal netto maandinkomen (130% van het sociaal minimum)
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.676,71
U bent getrouwd / woont samen € 2.276,85

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht