Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Meerkosten aanvragen

Bent u langdurig ziek of hebt u een handicap? Dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming in uw zorgkosten. U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming voor het jaar 2019 tot en met 31 december 2020 indienen.

Voorwaarden

  • U bent chronisch ziek of u hebt een beperking of handicap
  • U hebt over het jaar 2019 een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm
  • U hebt aantoonbare extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of beperking

Inkomen

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de volgende bedragen.

Tot de pensioengerechtigde leeftijd:

Soort huishouden Inkomen
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.272,57
Gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.817,96

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

Soort huishouden Inkomen
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.425,23
Gehuwden, beiden pensioengerechtigd € 1.940,80
Gehuwden, 1 pensioengerechtigd maar de ander niet € 1.940,80

Type kosten

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor de volgende kosten:

  • Eigen bijdrage Wmo en/of Wlz voorziening
  • Wettelijk eigen risico zorgverzekering
  • Bezorging van kant-en-klaar maaltijden
  • De aanschaf van hulpmiddelen of woningaanpassing

Hoogte van het bedrag

U krijgt per jaar maximaal € 225,- per persoon.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Meerkosten: 14 0528 of meerkosten@dewoldenhoogeveen.nl.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl