Meerkosten aanvragen

Bent u langdurig ziek of hebt u een handicap? Dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming in uw zorgkosten. U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming voor het jaar 2018 tot en met 31 december 2019 indienen.

Voorwaarden

  • U bent chronisch ziek of u hebt een beperking of handicap
  • U hebt over het jaar 2018 een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm
  • U hebt aantoonbare extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of beperking

Inkomen

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de volgende bedragen.

Tot de pensioengerechtigde leeftijd:

Soort huishouden Inkomen
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.295,52
Gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.850,75

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

Soort huishouden Inkomen
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.457,85
Gehuwden, beiden pensioengerechtigd € 1.993,13
Gehuwden, 1 pensioengerechtigd maar de ander niet € 1.993,13

Type kosten

U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor de volgende kosten:

  • Eigen bijdrage Wmo en/of Wlz voorziening
  • Wettelijk eigen risico zorgverzekering
  • Bezorging van kant-en-klaar maaltijden
  • De aanschaf van hulpmiddelen of woningaanpassing

Hoogte van het bedrag

U krijgt per jaar maximaal € 450,- per persoon.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Meerkosten: 14 0528 of meerkosten@dewoldenhoogeveen.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl