Leerplicht

Vanaf 5 jaar begint de leerplicht. Kinderen blijven leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 worden. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Soms kan uw kind worden vrijgesteld van de leerplicht of kunt u extra verlof aanvragen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, verlof en vrijstelling? Kijk dan op de website van Rijksoverheid. Hebt u vragen over school, spijbelen en voortijdig schoolverlaten van kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar? Neem dan contact op met Bureau Recht op Leren: 14 0528 of leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl.

Onderwijsinspectie

De leerplichtambtenaren hebben andere taken dan de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie houdt zich onder andere bezig met de kwaliteit van het onderwijs, (vermindering van) lestijd en schorsingen. Hebt u hier vragen over? Kijk voor meer informatie op de website van de Onderwijsinspectie.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag gesloten Morgen van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl