Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Leerplicht

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont en begint vanaf 5 jaar. Na de leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Op deze pagina leest u hier meer over.

Kinderen van 5 tot 16 jaar

Uw kind mag vanaf de dag waarop het 4 jaar wordt naar school, maar is volledig leerplichtig vanaf 5 jaar. Kinderen blijven leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 worden. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. Soms kan uw kind worden vrijgesteld van de leerplicht of kunt u extra verlof aanvragen. 

Meer informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, verlof en vrijstelling vindt u op de website van Rijksoverheid.

Jongeren van 16 tot 18 jaar

De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Hiermee heb je meer kans op een baan. Leerlingen van 16 tot 18 jaar moeten onderwijs volgen tot de dag dat een van de eerder genoemde diploma's is gehaald of totdat de jongere 18 jaar wordt.

Jongeren van 18 tot 23 jaar

Wij willen jongeren vanaf 18 jaar die geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben graag stimuleren om weer naar school te gaan. Op deze manier willen wij de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. Voor hen, maar ook voor de ouders is er de Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC).

Voor vragen over school, spijbelen en voortijdig schoolverlaten kunt u contact opnemen met de RMC-co√∂rdinator: 14 0528 of leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of iedereen naar school gaat, voert gesprekken met leerlingen, ouders en scholen en kan helpen bij problemen.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt zich onder andere bezig met de kwaliteit van het onderwijs, (vermindering van) lestijd en schorsingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Onderwijsinspectie.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl