Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Leerplicht

Vanaf 5 jaar begint de leerplicht. Kinderen blijven leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 worden. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. Soms kan uw kind worden vrijgesteld van de leerplicht of kunt u extra verlof aanvragen. 

Jongeren van 16 tot 18 jaar

Na de leerplicht komt de kwalificatieplicht. Jongeren die nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben, zijn kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht duurt totdat de jongere een diploma haalt of 18 jaar wordt. 

Jongeren van 18 tot 23 jaar

Leerlingen die spijbelen of van school gaan, of ouders die moeite hebben om hun kind te motiveren om naar school te gaan, kunnen hulp krijgen van medewerkers van Regionaal Meld- en Co√∂rdinatiepunt (RMC). Wilt u tips of advies? Neem dan contact op met de RMC-co√∂rdinator: 14 0528 of leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl

Onderwijsinspectie

De leerplichtambtenaren hebben andere taken dan de onderwijsinspectie. De leerplichtambtenaar controleert of iedereen naar school gaat, voert gesprekken met leerlingen, ouders en scholen en kan helpen bij problemen. De onderwijsinspectie houdt zich onder andere bezig met de kwaliteit van het onderwijs, (vermindering van) lestijd en schorsingen. Hebt u hier vragen over? Kijk voor meer informatie op de website van de Onderwijsinspectie.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl