Schade melden als vrijwilliger

Gemeente Hoogeveen heeft verzekeringen afgesloten voor vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor klaar-overs, voorleesouders en maaltijdbezorgers. U bent onder andere verzekerd voor schade en ongevallen tijdens uw inzet als vrijwilliger of mantelzorger. U meldt schade met het schadeformulier. De verzekeraar kijkt altijd eerst of uw eigen verzekering de schade kan dekken.

Verwerking schadeformulier

U mailt het ingevulde schadeformulier naar info@hoogeveen.nl. U kunt het formulier ook per post sturen: t.a.v. Team Verzekeringen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. De schadeclaim wordt door de gemeente naar Centraal Beheer Achmea gestuurd. Zij onderzoeken samen met u of u eventueel op de eigen verzekering een schadevergoeding kunt krijgen. U krijgt hiervan bericht. Als de eigen verzekeraar de claim niet behandelt, dan doet Centraal Beheer Achmea dat.

Voor wie

De verzekering is voor iedere vrijwilliger en mantelzorger, met uitzondering van de vrijwillige brandweer en politie. Een vrijwilliger is iemand die via een organisatie onverplicht en onbetaald werkt. Deze werkzaamheden helpen anderen en/of de samenleving en hebben een maatschappelijk doel. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden voor de verzekering. De verzekering geldt:

 • Bij elke leeftijd
 • Bij eenmalige activiteiten (er geldt geen minimum aantal uren)
 • Bij kerkelijk werk en activiteiten georganiseerd door buurtverenigingen
 • Bij verschillende activiteiten zoals voorleesouder zijn, koffieschenken in een verzorgingstehuis, scheidsrechter zijn bij een voetbalwedstrijd en maatschappelijke stage lopen

Wat is verzekerd

Als vrijwilliger bent u verzekerd voor: 

 • aansprakelijkheid vrijwilliger
 • aansprakelijkheid van de organisatie
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • ongevallen vrijwilliger 
 • rechtsbijstand vrijwilliger
 • persoonlijke eigendommen
 • verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen (met uitzondering van mantelzorgers)

Gevolgen wetswijziging voor bestuursleden

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is ingegaan op 1 juli 2021 en heeft gevolgen voor clubbestuurders. De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen goed te regelen.

Deze wet houdt in dat:

 • bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden
 • bestuursleden onder andere de volgende zaken goed moeten regelen: stemrecht, belet (tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid), toezicht en financieel bestuur
 • bestuursleden afspraken via de notaris moeten vastleggen

Als u zich als bestuurder niet houdt aan de regels van de WBTR dan kan dit leiden tot aansprakelijkheid. Via de VNG Vrijwilligersverzekering is er een vangnet (secundaire dekking) op het onderdeel bestuurdersaansprakelijkheid. Meer informatie over deze wet vindt u op de website van WBTR

Niet verzekerd

Schade die ontstaat uit de aansprakelijkheid voor een gebouw of de werkgeversaansprakelijkheid is niet verzekerd. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van de bezoeker
 • een bezoeker die in de kantine van een kapotte barkruk valt
 • vast personeel in dienst van de organisatie

Wat u moet weten

Vrijwilligers en vergoeding

Als vrijwilliger mag u een vergoeding ontvangen die niet hoger is dan een bepaald bedrag. Bekijk de bedragen op de website van Belastingdienst.

Vrijwilliger bij een sportvereniging

U bent alleen verzekerd als u vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld als u scheidsrechter bent bij een voetbalwedstrijd bij de jeugd. U bent niet verzekerd als u zelf sport of alleen lid bent van een sportvereniging. 

Aansprakelijkheidsverzekering niet opzeggen

Een organisatie waar u vrijwilligerswerk voor doet, kan de aansprakelijkheidsverzekering beter niet opzeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken die niet met vrijwilligerswerk te maken hebben. Zoals aansprakelijkheid voor het gebouw of de werkgeversaansprakelijkheid. Het is altijd goed om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

Persoonlijke eigendommenverzekering

De persoonlijke eigendommenverzekering verzekert de spullen van vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld als de bril van een vrijwilliger kapot gaat tijdens het vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u kijken op de website van Centraal Beheer. Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Verzekeringen: 14 0528. Of stuur een e-mail naar info@hoogeveen.nl t.a.v. Team Verzekeringen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht