Ruimte voor Ruimte regeling

Hebt u een agrarisch bedrijf of een boerderij? Gebruikt u dat pand niet meer en is het in een slechte staat? Dan kunt u de agrarische gebouwen van minimaal 750 m2 laten slopen. In ruil daarvoor kunt u op dezelfde plek een woning bouwen. Wilt u 2 woningen laten bouwen? Dan moet u minimaal 2.000 m2 aan voormalige agrarische gebouwen slopen. Er gelden bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

  • De nieuw gebouwde woning moet voldoen aan het bestemmingsplan
  • De agrarische gebouwen die u sloopt, zijn samen minimaal 750 m2
  • Alle bestaande bebouwing wordt verwijderd (ook toren- en mestsilo's, verharding en mestplaten)
  • Cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke gebouwen worden niet gesloopt
  • De woningen worden gebouwd op dezelfde plek waar de agrarische gebouwen zijn gesloopt
  • Wanneer er geen 750 m2 agrarische gebouwen zijn, dan kunt u misschien gebruik maken van saldering. Hierbij worden gebouwen die op een aparte grond staan samengevoegd.
  • Saldering kan alleen als het om maximaal 2 slooplocaties gaat. De agrarische bebouwing moet minimaal 250 m2 zijn. De nieuwe woning wordt op 1 van de beide locaties gebouwd.

Hoe werkt het

Als u een Ruimte voor Ruimte regeling aanvraagt, begint u een bestemmingsplanprocedure. Voordat de procedure start, beoordeelt de gemeente de locatie op eisen waar de woning aan moet voldoen. In sommige gevallen is extra onderzoek of informatie nodig. Nadat het bestemmingsplan is vastgelegd, hebt u een vergunning nodig om uw nieuwe woning te bouwen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht