Nadeelcompensatie aanvragen

De gemeente voert regelmatig werkzaamheden uit aan de openbare weg of neemt besluiten die van invloed zijn op de omgeving. Soms kunt u hier last van hebben of financiële schade oplopen. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf minder goed bereikbaar is, uw woning in waarde daalt, of u inkomensverlies hebt. U kunt dan een vergoeding vragen voor de schade die u oploopt. Dit heet nadeelcompensatie (voorheen vergoeding planschade).

Aanvragen

Mail het aanvraagformulier naar info@hoogeveen.nl. Of stuur het per post naar Gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Meesturen 

 • Als u iemand anders hebt gemachtigd om dit aanvraagformulier voor u in te vullen: een document waaruit dit blijkt
 • Kopie van het besluit van de gemeente dat de schade volgens u heeft veroorzaakt
 • Documenten met aanvullende informatie over de schade zoals foto’s
 • Document waarin de hoogte van de schade wordt uitgelegd
  • Als het gaat om winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden, inclusief de omzetcijfers per maand van alle maanden van het jaar waarin u schade hebt opgelopen (januari tot en met december), en voor zover van toepassing de 3 daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting
  • Als het gaat om gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte
  • Als het gaat om waardevermindering aan een woning/een perceel: kopie van het eigendomsbewijs en de koopovereenkomst
  • Als u denkt dat het nodig is: eventuele andere documenten die uw aanvraag compleet maken. Bijvoorbeeld een kopie van een taxatierapport van de woning/het perceel. Of kopie van het besluit van de gemeente waardoor u schade hebt

Na uw aanvraag

Als er informatie ontbreekt, nemen we contact met u op. U hoort binnen 4 weken of u de vergoeding krijgt. Als we een onafhankelijk adviseur inhuren of we doen een uitgebreid onderzoek, dan kan dit maximaal 26 weken duren.

Wat u moet weten

 • U krijgt geen vergoeding als u al op een andere manier een tegemoetkoming hebt gekregen voor de schade
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de gemeente het besluit heeft gepubliceerd. Of nadat de gemeente is begonnen met de activiteit, waardoor u schade hebt
 • U kunt de vergoeding aanvragen als de schade voor meer dan 5% van de waardevermindering van uw huis of bedrijf zorgt. Of als u meer dan 8% inkomensverlies hebt. Dit noemen we het normaal maatschappelijk risico of normale bedrijfsrisico
 • Een onafhankelijke adviseur doet onderzoek en adviseert de gemeente of u recht hebt op de vergoeding. U kunt reageren op het onderzoeksrapport 
 • Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar maken 

Kosten

De aanvraag voor een vergoeding kost € 500. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht