Informatie over bodemkwaliteit

Informatie over bodemkwaliteit zoals de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart kunt u online bekijken. Ook kunt u bij het bodemloket meer informatie vinden over onder andere uitgevoerde bodemonderzoeken.

Besluit bodemkwaliteit

In het besluit bodemkwaliteit staat onder welke voorwaarden u grond en steenachtige bouwmaterialen mag gebruiken, produceren, vervoeren en tussentijds bewaren. Zo wordt de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater beschermt.

Lees het Besluit bodemkwaliteit op overheid.nl

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

In de Nota bodembeheer staat waarvoor en wanneer u een bodemkwaliteitskaart mag gebruiken. Deze informatie vindt u op de pagina Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

Melden

Bent u van plan om bouwstoffen, grond of bagger toe te passen? Meld dit dan bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Uw melding komt dan bij de juiste organisatie terecht: gemeente, provincie of het waterschap.

Bodemloket

Bij het bodemloket vindt u informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen en activiteiten die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt.

 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht