Bestemmingsplannen bekijken

In een bestemmingsplan staat hoe u de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, mag gebruiken. Zo weet u bijvoorbeeld of u op een bepaalde locatie wel of niet mag bouwen. U kunt de bestemmingsplannen online inzien of op het gemeentehuis.

Plannen in procedure

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. Het plan doorloopt de volgende fases: voorontwerp, ontwerp, vaststelling en beroep. Bekijk in welke fase een plan is

Invloed uitoefenen

  • Is een bestemmingsplan nog in ontwikkeling? Dan ligt het ontwerpplan 6 weken ter inzage en kunt u schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) geven. De gemeente kan het bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wijzigen.
  • Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen. Let op: dat kan alleen als u in de ontwerpfase uw zienswijze heeft ingediend. Het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht