Verhuizen en belastingen

Bent u onlangs verhuisd of gaat u verhuizen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw aanslag.

Verhuizing naar gemeente Hoogeveen

Bent u in de loop van het belastingjaar in Hoogeveen komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing (gebruikersheffing) over het aantal volle maanden dat u in Hoogeveen woont.

Verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, zal de aanslag verminderd worden. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend. Wanneer u teveel gemeentelijke heffingen betaald hebt, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening. 

Verhuizing binnen gemeente Hoogeveen

Verhuist u binnen de gemeentegrenzen? Dan ontvangt u alleen bericht als de hoogte van de aanslag wijzigt. 

Woning verkocht

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u rioolheffing (eigenarenheffing) en onroerende-zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. Ook als u uw pand later in het jaar hebt verkocht. De situatie per 1 januari geldt voor het hele jaar. U blijft verantwoordelijk voor de betaling van het hele bedrag op de aanslag.

De OZB en rioolheffing (eigenarenheffing) kunt u (deels) verrekenen met de koper. De verrekening van deze belastingen vindt plaats bij de notaris, tegelijkertijd met de eigendomsoverdracht.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 17:00 uur Morgen van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl