Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Aanslag gemeentelijke belastingen online ontvangen

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen online ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid. Lees meer over de berichtenbox

Hebt u een eigen woning? Of bent u eigenaar en/of huurder van een bedrijfspand of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB). De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van uw woning of grond (WOZ-waarde). De berekening van de WOZ-waarde vindt u op uw aanslagformulier OZB en in het taxatieverslag.

Stijging OZB 2021

Dit jaar verhoogt de gemeente de OZB met 16%. Dit is nodig om weer financieel gezond te worden. Het Rijk heeft de afgelopen jaren steeds meer taken overgedragen aan gemeenten, zonder de financiële steun te verhogen. Daardoor hebben veel gemeenten problemen om hun begroting sluitend te krijgen. De gemeente moet daarom flink bezuinigen. Wij realiseren ons dat dit gevolgen voor u heeft. Het is niet mogelijk om tegen deze verhoging bezwaar te maken of beroep in te dienen.

Hoe werkt het

  • De onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde.
  • De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning of bedrijfspand op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  • Verbouwt u uw pand na 1 januari van het vorige jaar? Dan wordt dit meegenomen bij de bepaling van de WOZ-waarde.
  • Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

U kunt uw aanslag in meerdere termijnen betalen met automatische incasso.

Soort woning en belastingPercentage OZB
Woningen, eigenarenbelasting0,1709%
Niet-woningen, eigenarenbelasting0,3491%
Niet-woningen, gebruikersbelasting0,2680%

Rekenvoorbeeld woningen

OZB-bedrag berekenen voor een woning: bij een woning met een WOZ-waarde van € 139.000,- is de onroerende zaakbelasting € 237,-. Want € 139.000,- x 0,1709% = € 237,55. Dit bedrag is naar beneden afgerond € 237,-. Bij een woning betaalt u geen gebruikersbelasting.

Rekenvoorbeeld niet-woningen

OZB-bedrag berekenen voor een niet-woning: bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 348.000,- is de eigenarenbelasting € 348.000,- x 0,3491% = € 1.214,87. Naar beneden afgerond is dit € 1.214,-. De gebruikersbelasting is € 348.000,- x 0,2680% = € 932,64. Naar beneden afgerond is dit € 932,-. De OZB voor een eigenaar die ook gebruiker is, is dan € 1.214,- + € 932,-= € 2.146,-.

Verhuizen

Gaat u verhuizen of bent u verhuisd? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingaanslag. Lees meer over verhuizen en belastingen.

Kwijtschelding

Hebt u een laag inkomen en weinig spaargeld en bezit? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding aanvragen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl