Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanslag gemeentelijke belastingen online ontvangen

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen online ontvangen via de berichtenbox van MijnOverheid. Lees meer over de berichtenbox

U ontvangt elk jaar een belastingaanslag. Soms kan het moeilijk zijn om dit te betalen. U hebt dan in sommige gevallen recht op kwijtschelding. Dit hangt af van uw inkomen, spaargeld en bezit. U kunt kwijtschelding aanvragen met een aanvraagformulier. Aanvragen kan pas nadat u de belastingaanslag van de gemeente hebt ontvangen.

Wat u nodig hebt

  • Het aanvraagformulier
  • Uw meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • Uw laatste bankafschrift van uw betaalrekening en uw spaarrekening
  • Uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • Toeslagen en zorgpremie

Automatische beoordeling

Hebt u vorig jaar kwijtschelding gekregen? Dan wordt uw aanvraag voor het nieuwe belastingjaar automatisch beoordeeld. Als er geen afwijkingen zijn, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen. Op de aanslag van het nieuwe belastingjaar kunt u zien of u kwijtschelding hebt ontvangen. U kunt kwijtschelding krijgen voor:

  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing
  • onroerende-zaakbelastingen (in uitzonderlijke gevallen)

Voorwaarden

Uw maandelijkse vaste lasten, inkomen (met vakantiegeld), spaargeld en bezit bepalen of u kwijtschelding krijgt. De berekening geeft uiteindelijk een netto-inkomen. Dit moet lager zijn dan de normbedragen.

Hulp bij aanvraag

Vindt u het lastig om kwijtschelding aan te vragen? Probeer eerst zoveel mogelijk zelf in te vullen en de benodigde documenten te verzamelen. Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) kan u dan verder helpen met de aanvraag. Bel hiervoor: 0528 278855

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Een verzoek om kwijtschelding van de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT). 

U kunt om kwijtschelding van de waterschapsbelasting vragen als u het aanslagbiljet hebt gekregen. Daarop staat belangrijke informatie. Er staat wat u moet doen om kwijtschelding te krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van het GBLT

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht