Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt elk jaar een belastingaanslag. Als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt, kunt u kwijtschelding aanvragen. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u aan met het aanvraagformulier. Als u vorig jaar kwijtschelding hebt gekregen en bij uw aanvraag hebt aangegeven dat wij automatisch opnieuw mogen toetsen, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.

Aanvragen

Stuur het formulier per post naar Gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Stuur de volgende documenten mee: 

 • Meest recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
 • Laatste bankafschrift van uw betaalrekening en uw spaarrekening
 • Huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • Kopie van beschikking van de Belastingdienst waarop uw aanslagen staan
 • Kopie van de specificatie van de polis van uw zorgverzekering

Hulp bij aanvragen

Komt u er niet uit, neem dan contact op met Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW). Zij kunnen u verder helpen met uw aanvraag. SWW is bereikbaar van van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur: 0528 278855

Wat u moet weten

Bij welk inkomen recht op kwijtschelding

Om te bepalen of u recht hebt op kwijtschelding, kijken wij naar het inkomen en vermogen. Deze moeten lager zijn dan de normbedragen. 

Normbedragen voor inkomen

U woont alleen:

 • u bent jonger dan AOW-leeftijd: € 1.195,66
 • u hebt de AOW-leeftijd: € 1.421,25

U bent getrouwd of woont samen (met uw partner en/of medebewoners van 27 jaar en ouder):

 • beiden jonger dan AOW-leeftijd: € 1.708,08 samen
 • beiden AOW-leeftijd: € 1.939,44 samen
 • 1 van beiden AOW-leeftijd, 1 van beiden jonger dan AOW-leeftijd: € 1.934,44 samen

U bent alleenstaande ouder: € 1.195,66

Normbedragen voor vermogen

Onder vermogen valt alles wat u bezit, bijvoorbeeld geld op uw bankrekeningen, aandelen, een 2e huis en spullen. Voor auto’s geldt dat uw voertuig niet meer dan € 3.350,- waard mag zijn. Let op: hebt u een compensatie ontvangen voor de toeslagenaffaire (kinderopvang), dan telt dit bedrag mee als vermogen. 

Let op: onderstaande bedragen zijn een richtlijn van wat uw bezit totaal aan waarde mag hebben. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

U woont alleen:

 • u bent jonger dan AOW-leeftijd: € 3.275,-
 • u hebt de AOW-leeftijd: € 3.275,-
 • u bent geboren voor 1935: € 5.576,-

U bent getrouwd of woont samen:

 • beiden jonger dan AOW-leeftijd: € 4.350,-
 • beiden AOW-leeftijd: € 4.350,-
 • 1 van beiden AOW-leeftijd, 1 van beiden jonger dan AOW-leeftijd: € 4.350,-
 • 1 van beiden AOW-leeftijd, 1 van beiden geboren voor 1935: € 6.725,-
 • beiden geboren voor 1935: € 9.000,-

U bent alleenstaande ouder: € 3.950,-

Na uw aanvraag

U krijgt een brief waarin staat wat we hebben besloten (beschikking). Deze ontvangt u uiterlijk na een half jaar. Als er nog informatie ontbreekt sturen wij u een brief. Geef bij uw aanvraag uw telefoonnummer en/of mailadres aan, dan kunnen wij u bereiken als dat nodig is. Dit zorgt voor een snellere afhandeling.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht