Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Eind februari ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking. Klopt er naar uw idee hierin iets niet? Dan kunt u ons eerst bellen voor uitleg. U kunt ook officieel bezwaar maken. Dit doet u online of schriftelijk. Dit kan tot 6 weken na de datum (dagtekening) op het aanslagbiljet.

Wat u moet weten

 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad bepaald en liggen dus vast
 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag hebt ontvangen
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene die de aanslag heeft ontvangen
 • Bezwaar maken stelt de betalingsplicht niet uit, u moet de aanslag dus nog steeds binnen de betalingstermijn betalen. U kunt schriftelijk uitstel van betaling aanvragen

Zelf bezwaar maken altijd gratis

Bezwaar maken via een No Cure No Pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u net zo goed helpen en wij doen het graag. Wanneer een bezwaarschrift ingediend wordt door een NCNP bedrijf en deze wordt gegrond verklaard, dan ontvangt dit bedrijf daar een wettelijk bepaalde proceskostenvergoeding voor. Omdat de gemeente deze vergoeding moet betalen, maakt de gemeente veel meer kosten, hierdoor gaan de belastingtarieven omhoog en ook uw belastingaanslag. Dit is jammer en onnodig.  

Bezwaar maken via een NCNP bedrijf is dus niet gratis. Wij kijken bij de uitbetaling altijd eerst of er nog een bedrag openstaat dat u nog moet betalen aan de gemeente. Als er nog een bedrag openstaat, dan wordt de proceskostenvergoeding helemaal of gedeeltelijk hiermee verrekend. Dit ziet u bijvoorbeeld terug doordat uw automatische incasso lager wordt. Heeft u het aanslagbedrag al betaald, dan wordt het volledige bedrag op uw rekening gestort. U moet dit hele bedrag vervolgens zelf over maken naar het bedrijf dat namens u de procedure doet, ook als het bedrag is verrekend. 

Na uw bezwaar

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar
 • Voor het einde van het jaar ontvangt u een brief waarin staat of wij uw bezwaar toekennen of afwijzen. Hebt u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan handelen wij dit binnen 12 weken af
 • Als blijkt dat u teveel belasting hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening
 • Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per brief. Stuur uw brief naar Gemeente Hoogeveen, De heffingsambtenaar, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. In uw brief geeft u de reden van uw bezwaar en ook vermeldt u de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Uw aanslagnummer
 • Uw handtekening
 • de redenen waarom u bezwaar indient

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht