Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke heffingen (zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende-zaakbelastingen)? Dan kunt u eerst contact met ons opnemen: 14 0528. Wij kunnen u zaken uitleggen en proberen zo samen met u tot een oplossing te komen. U kunt daarna online bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag hebt ontvangen.
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene die de aanslag heeft ontvangen.
 • Een bezwaarschrift stelt de betalingsplicht niet uit, u moet de aanslag dus betalen.
 • U kunt in een bezwaarschrift bezwaar maken tegen meer dan 1 aanslag.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.

Zelf bezwaar maken altijd gratis

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag. De gemeente moet de zogeheten no cure, no pay-bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Afhandeling van uw bezwaar

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.
 • Voor het einde van het belastingjaar ontvangt u een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar toekent of afwijst.
 • Als blijkt dat u teveel belasting hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening.
 • Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld voor het einde van het jaar waarin het is ingediend. Hebt u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan wordt dit binnen 12 weken afgehandeld.
 • Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum waarop het besluit is genomen
 • Uw aanslagnummer
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Hoogeveen
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl