Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke heffingen (zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende-zaakbelastingen)? Dan kunt u eerst contact met ons opnemen: 14 0528. Wij kunnen u zaken uitleggen en proberen zo samen met u tot een oplossing te komen. U kunt daarna bezwaar maken met uw DigiD. Dit kan tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Voorwaarden

 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag hebt ontvangen.
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene die de aanslag heeft ontvangen.
 • Een bezwaarschrift stelt de betalingsplicht niet uit, u moet de aanslag dus betalen.
 • U kunt in een bezwaarschrift bezwaar maken tegen meer dan 1 aanslag.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.

Afhandeling van uw bezwaar

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.
 • Voor het einde van het belastingjaar ontvangt u een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar toekent of afwijst.
 • Als blijkt dat u teveel belasting hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening.
 • Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld voor het einde van het jaar waarin het is ingediend. Hebt u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan wordt dit binnen 12 weken afgehandeld.
 • Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum waarop het besluit is genomen
 • Uw aanslagnummer
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Hoogeveen
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 17:00 uur Morgen van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl