U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Afvalsoorten

In gemeente Hoogeveen wordt het huishoudelijk afval gescheiden opgehaald. Woont u in een flat of een andere hoogbouwwoning? Dan brengt u uw huishoudelijk afval naar de ondergrondse container in de buurt. 

GFT-afval

 • Inzameldata voor groente, fruit en tuinafval vindt u in de afvalkalender
 • Woont u in een hoogbouwwoning in Hoogeveen? Dan gooit u het GFT-afval bij het restafval in de ondergrondse container.
 • Hebt u regelmatig meer afval dan in uw container past? U kunt gratis een extra GFT-container aanvragen.

PMD

 • Inzameldata voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken vindt u in de afvalkalender.
 • Woont u in een hoogbouwwoning in Hoogeveen? Dan kunt u uw PMD-zakken aan de straat zetten nabij de ondergrondse restafvalcontainer, op de dag dat het PMD-afval wordt verzameld in uw straat.
 • Hebt u regelmatig meer afval dan in uw container past? U kunt gratis een extra PMD-container aanvragen.
 • Weten wat wel en niet in de PMD container mag? Kijk op Doe mee met PMD.

Restafval

Klein gevaarlijk afval (KGA)

 • Klein gevaarlijk afval (voorheen klein chemisch afval) wordt niet opgehaald. U kunt dit naar de milieustraat brengen.
 • U kunt klein gevaarlijk afval ook naar de afvalsorteerstraat bij winkelcentra brengen.

Papier en karton

 • Oud papier wordt aan huis opgehaald. Dit gebeurt door vrijwilligers van scholen, verenigingen en instellingen.
 • Inzameldata vindt u op de gemeentelijke informatiepagina 'Het Torentje' in de huis-aan-huis-editie van de Hoogeveensche Courant en op Area-afval.
 • U kunt het oud papier en karton ook in de daarvoor bestemde ondergrondse container van een afvalsorteerstraat gooien.
 • Oud papier kunt u ook meegeven aan de Restgoedwagen. Inzameldata vindt u in de afvalkalender.
 • Bundel het papier door het bijvoorbeeld in een kartonnen doos aan te bieden. U mag geen plastic, tape of ijzerdraad gebruiken om het papier te bundelen.

Ander afval

Restgoedwagen

Eens per maand komt de restgoedwagen bij u aan huis. In de Afvalwijzer ziet u wat met de Restgoedwagen mee mag. De inzameldata vindt u op de afvalkalender.

Elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is alle apparatuur die in een huishouden vrijkomt. U kunt hier het volgende mee doen. 

 • Breng de apparatuur terug naar uw leverancier. Dit kan zonder extra kosten.
 • Kleine apparaten tot het formaat van een televisie mogen met de Restgoedwagen mee. De inzameldata vindt u op de afvalkalender
 • Bruikbare apparaten kunt u inleveren of laten ophalen door Kringloopwarenhuis Het Goed, Kanaalweg 2 in Hoogeveen: 0528 - 234040
 • Kleine elektrische apparaten kunt u afgeven in de recyclezuil van de afvalsorteerstraat.
 • Breng het naar de Milieustraat in Hoogeveen (gratis gedeelte). 

Textiel

Eens per kwartaal wordt textiel huis-aan-huis ingezameld. U ontvangt via de post de daarvoor bestemde zakken of stickers. U kunt het textiel ook inzamelen met de BESTgoed tas, verkrijgbaar bij Kringloopbedrijf Het Goed, de gemeentewinkel, de milieustraat of met de Afvalapp van AREA. U kunt de tas aan de straat zetten op de inzameldag van de Restgoedwagen.

U kunt het textiel ook naar een textielcontainer in de wijk of naar een textielcontainer van een afvalsorteerstraat bij een winkelcentrum brengen. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl