U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Afvalsoorten

In gemeente Hoogeveen wordt het huishoudelijk afval gescheiden opgehaald. Woont u in een flat of een andere hoogbouwwoning? Dan brengt u uw huishoudelijk afval naar de ondergrondse container in de buurt. 

GFT-afval

 • Inzameldata voor groente, fruit en tuinafval vindt u in de afvalkalender
 • Woont u in een hoogbouwwoning in Hoogeveen? Dan gooit u het GFT-afval bij het restafval in de ondergrondse container.
 • Hebt u regelmatig meer afval dan in uw container past? U kunt gratis een extra GFT-container aanvragen.

PMD

 • Inzameldata voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken vindt u in de afvalkalender.
 • Woont u in een hoogbouwwoning in Hoogeveen? Dan kunt u uw PMD-zakken aan de straat zetten nabij de ondergrondse restafvalcontainer, op de dag dat het PMD-afval wordt verzameld in uw straat.
 • Hebt u regelmatig meer afval dan in uw container past? U kunt gratis een extra PMD-container aanvragen.
 • Weten wat wel en niet in de PMD container mag? Kijk op Doe mee met PMD.

Restafval

Klein gevaarlijk afval (KGA)

 • Klein gevaarlijk afval (voorheen klein chemisch afval) wordt niet opgehaald. U kunt dit naar de milieustraat brengen.
 • U kunt klein gevaarlijk afval ook naar de afvalsorteerstraat bij winkelcentra brengen.

Papier en karton

 • Oud papier wordt aan huis opgehaald. Dit gebeurt door vrijwilligers van scholen, verenigingen en instellingen.
 • Inzameldata vindt u op de gemeentelijke informatiepagina 'Het Torentje' in de huis-aan-huis-editie van de Hoogeveensche Courant en op Area-afval.
 • U kunt het oud papier en karton ook in de daarvoor bestemde ondergrondse container van een afvalsorteerstraat gooien.
 • Oud papier kunt u ook meegeven aan de Restgoedwagen. Inzameldata vindt u in de afvalkalender.
 • Bundel het papier door het bijvoorbeeld in een kartonnen doos aan te bieden. U mag geen plastic, tape of ijzerdraad gebruiken om het papier te bundelen.

Ander afval

Restgoedwagen

Eens per maand komt de restgoedwagen bij u aan huis. In de Afvalwijzer ziet u wat met de Restgoedwagen mee mag. De inzameldata vindt u op de afvalkalender.

Elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is alle apparatuur die in een huishouden vrijkomt. U kunt hier het volgende mee doen. 

 • Breng de apparatuur terug naar uw leverancier. Dit kan zonder extra kosten.
 • Kleine apparaten tot het formaat van een televisie mogen met de Restgoedwagen mee. De inzameldata vindt u op de afvalkalender
 • Bruikbare apparaten kunt u inleveren of laten ophalen door Kringloopwarenhuis Het Goed, Kanaalweg 2 in Hoogeveen: 0528 - 234040
 • Kleine elektrische apparaten kunt u afgeven in de recyclezuil van de afvalsorteerstraat.
 • Breng het naar de Milieustraat in Hoogeveen (gratis gedeelte). 

Textiel

Eens per kwartaal wordt textiel huis-aan-huis ingezameld. U ontvangt via de post de daarvoor bestemde zakken of stickers. U kunt het textiel ook inzamelen met de BESTgoed tas, verkrijgbaar bij Kringloopbedrijf Het Goed, de gemeentewinkel, de milieustraat of met de Afvalapp van AREA. U kunt de tas aan de straat zetten op de inzameldag van de Restgoedwagen.

U kunt het textiel ook naar een textielcontainer in de wijk of naar een textielcontainer van een afvalsorteerstraat bij een winkelcentrum brengen. 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl