Lees voor

Verkeer

In het algemeen is de gemeente verantwoordelijk voor een veilig verkeersnet met een snelle doorstroming van het verkeer en een goede bereikbaarheid van alle woningen, bedrijven en instellingen. Daarnaast werkt de gemeente aan het tegengaan van geluidsoverlast door verkeer. De meeste wegen binnen de gemeentegrenzen zijn eigendom van en worden beheerd door de gemeente. Ook de provincie is eigenaar van een aantal wegen. Het beleid van de gemeente inzake verkeer en vervoer is beschreven in de Mobiliteitsvisie.

Uitgelicht

Zoeken