Noodfonds energie voor maatschappelijke organisaties

U kunt als maatschappelijke organisatie of vereniging, zoals buurthuis, sportclub of culturele organisatie subsidie aanvragen als u door de gestegen energiekosten in de geldproblemen zit of dreigt te komen. De aanvraag doet u via de mail of per post. Aanvragen kan tot en met 31 december 2024.

Aanvragen

Stuur het aanvraagformulier naar Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen of info@hoogeveen.nl. Stuur de volgende documenten mee:

 • Voorschotnota van uw energiecontract voor januari 2022
 • Bankafschrift of betaalbewijs waaruit blijkt dat u het voorschot voor januari 2022 hebt betaald
 • Meest recente voorschotnota waarop uw huidige tarief staat
 • Bankafschrift of betaalbewijs waaruit blijkt dat u de meest recente voorschotnota hebt betaald
 • Meest actuele jaarstukken en begroting
 • Als u voor het eerst een subsidie aanvraagt bij gemeente Hoogeveen, bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel

Na uw aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, hoort u binnen 4 weken of u de subsidie krijgt. Eventueel plakken we hier nog een keer 4 weken aan vast, als we meer tijd nodig hebben om een beslissing te nemen.

Wat u moet weten

 • Hoeveel subsidie u kunt krijgen, hangt af van hoeveel hoger uw energierekening is geworden. Wij vergoeden maximaal 75% van de stijging van de kosten per maand. Met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per maand
 • Nadat u de subsidie niet meer ontvangt, bekijken we op basis van uw eindafrekening of u het juiste bedrag hebt ontvangen. Hebt u teveel of te weinig subsidie gekregen, dan wordt dat verrekend
 • Om een structurele oplossing te vinden voor het probleem, vragen wij naar een plan naar verduurzaming, bijvoorbeeld een energiescan. Als u dit plan nog niet hebt, dan moet het uiterlijk 3 maanden nadat u de subsidie hebt aangevraagd, klaar zijn
 • Krijgt u al subsidie van het Rijk, de provincie of een andere subsidieverstrekker, dan hebt u mogelijk geen recht op deze subsidie
 • Heeft uw organisaties financiële reserves, dan zet u deze eerst in om de energiekosten te betalen. Uitzondering zijn reserves die u nodig hebt om de toekomst van de organisatie veilig te stellen
 • U kunt als organisatie ook een energielening aanvragen voor het verduurzamen van uw gebouwen op de website van Drentse Energie Organisatie

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht