Gezonde jeugd gezonde toekomst (JOGG)

Gezonde jeugd gezonde toekomst (JOGG) is een landelijk programma om een gezonde leefstijl voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren (0-18 jaar), hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Maar ook winkeliers, bedrijven, scholen en gemeente Hoogeveen helpen de jongeren. 

JOGG Hoogeveen

Het JOGG-team Hoogeveen heeft als doel om kinderen en jongeren in de gemeente Hoogeveen op te laten groeien in een gezonde omgeving. Het team werkt met verschillende partners aan de volgende 5 thema's.

Kinderen (tot 4 jaar)

Dit thema richt zich op gezinnen met kinderen tot 4 jaar. De gemeente helpt onder andere met de volgende acties:

 • Organiseren van beweegfeesten voor kinderen tot en met 6 jaar
 • Promoten van het sportaanbod voor jonge kinderen
 • Stimuleren van gezonde kinderopvang
 • Helpen van kinderdagverblijven bij het thema drinkwater en gezond eten
 • Verspreiden van JOGG weetjes naar de kinderopvang

Kinderen (4 tot 12 jaar)

Bij dit thema krijgen kinderen van 4 tot 12 jaar voorlichting over voeding en gezonde leefstijl. Voorbeelden van acties zijn:

 • Organiseren van smaaklessen
 • Organiseren van gezondheidsweken
 • Aanmoedigen van waterdrinken op basisscholen
 • Verspreiden van JOGG weetjes naar scholen
 • Stimuleren van EU-schoolfruit
 • Stimuleren van boerderij educatie
 • Organiseren Superchefs en kindermenu 2.0
 • Organiseren van extra bijbehorende events bij lokale sportevenementen

Jongeren (12 t/m 18 jaar)

In dit thema staan jongeren van 12 tot en met 18 jaar centraal. Sportfunctionarissen zetten zich in om scholen te helpen met hun gezondheidsbeleid. Samen met de gemeente helpen zij scholen om het vignet Gezonde School te krijgen. Dit doen zij met de volgende acties:

 • Scholen informeren over en motiveren om het keurmerk Gezonde School te behalen
 • Scholen helpen met de voorwaarden, het behalen en het behouden van het keurmerk
 • Scholen helpen met het opzetten van extra sport- en gezondheidsacties voor Gezonde School

Professionals en doorverwijzing

Dit thema richt zich op professionals die betrokken zijn bij het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongezond gewicht. Een goede samenwerking tussen de professionals is belangrijk. Zij moeten de jongeren naar de juiste persoon doorverwijzen. De volgende acties komen aan bod:

 • Het op een rij zetten van professionals en hun rol binnen dit thema
 • Het op een rij zetten van gezondheidsinterventies
 • Het versterken van de kwaliteit van de interventies
 • Het organiseren van een jaarlijkse JOGG netwerkbijeenkomst
 • Het uitvoering geven aan EETteam Hoogeveen (voor vragen rondom eten)

Gezonde partners

Het doel van dit thema is het versterken van een gezonde omgeving. De gezonde keuze moet de gemakkelijke keuze zijn. De volgende acties komen aan bod:

 • Stimuleren van gezonde sportaccommodaties
 • Stimuleren van gezonde supermarkten
 • Stimuleren van het plaatsen van watertappunten

Contact

Wilt u meer informatie over JOGG Hoogeveen? Neem dan contact op met Leoni Pleiter: 14 0528 of l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht