Energietoeslag

Als u een laag inkomen hebt, dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming in uw energiekosten over het jaar 2023. U krijgt dan € 1.300,- om uw rekening voor gas en elektriciteit te betalen. U kunt de energietoeslag tot en met 30 juni 2024 aanvragen. 

Aanvragen

Mail het aanvraagformulier naar post_Inkomensvoorziening@dewoldenhoogeveen.nl. Of stuur het per post naar Gemeente Hoogeveen, Afdeling Inkomensvoorzieningen, Antwoordnummer 8, 7900 WB Hoogeveen. Langsbrengen kan ook: in de brievenbus aan de buitenzijde van het Werkplein, Dekkerplein 1 in Hoogeveen.

Meesturen

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning, geen rijbewijs) van u en uw partner als u die hebt. Maak een scan of foto van de voorkant en de achterkant
 • Uw bankpas met uw rekeningnummer duidelijk zichtbaar
 • Factuur van uw energieleverancier van de maand december 2023
 • Bewijs van alle inkomsten over de maand december 2023 van u en/of uw partner:
  • Als u in loondienst bent: loonstrook van de maand december 2023
  • Als u een uitkering ontvangt (WW, WAO, Wajong of Ziektewet): uitkeringsspecificatie van de maand december 2023
  • Als u AOW ontvangt: pensioenspecificatie van de maand december 2023
  • Als u andere inkomsten hebt zoals kinder- en/of partneralimentatie: bankafschrift van de maand december 2023 waarop deze inkomsten zichtbaar zijn
 • Als u in een huurwoning woont: huurspecificatie van de maand december 2023

Wat u moet weten

 • De energietoeslag is een bijdrage in de energiekosten (gas en elektriciteit) voor mensen met een laag inkomen
 • De energietoeslag die u krijgt, is een nettobedrag. U hoeft er dus geen belasting over te betalen
 • U kunt de toeslag alleen aanvragen als u hoofdbewoner bent. Dat houdt in dat het huurcontract of de hypotheek op uw naam staat
 • Binnen 8 weken laten wij u per brief weten of u de energietoeslag krijgt
 • Het kan zijn dat wij in uw situatie nog andere bewijsstukken nodig hebben. Wij nemen dan contact met u op. Dat doen we ook als u niet alle gevraagde documenten hebt meegestuurd. Uw aanvraag kan dan vertragen, waardoor u het geld later krijgt
 • Bel ons op 14 0528 als u erachter komt dat u een fout hebt gemaakt bij het invullen nadat u de aanvraag hebt verstuurd
 • De energietoeslag is voor mensen die 21 jaar of ouder zijn
 • Deze regeling is niet voor studenten. Zij krijgen in januari 2024 een eenmalige tegemoetkoming van €400 via DUO

Bij welk inkomen recht op de toeslag

U hebt recht op de energietoeslag als uw inkomen rond of iets boven het sociaal minimum is. Het maakt niet uit of u dat geld krijgt omdat u een uitkering hebt of omdat het salaris is van uw werk. Of inkomsten vanuit uw onderneming, pensioen of alimentatie. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en situatie.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatie Maximaal netto maandinkomen (130% van het sociaal minimum)
U bent getrouwd / woont samen eventueel met minderjarige kinderen € 2.146,46
U woont alleen € 1.502,53
U woont alleen met 1 of meer minderjarige kinderen € 1.502,53
Tweepersoonshuishouden (kostendelers) € 1.073,23
Driepersoonshuishouden (kostendelers) € 930,13
Vierpersoonshuishouden (kostendelers) € 858,59
Vijfpersoonshuishouden (kostendelers) € 815,66

AOW-leeftijd

Uw situatie Maximaal netto maandinkomen
U bent getrouwd / woont samen € 2.276,85
U woont alleen € 1.676,71
U woont alleen met 1 of meer minderjarige kinderen € 1.676,71
Tweepersoonshuishouden (kostendelers) € 1.138,43
Driepersoonshuishouden (kostendelers) € 986,63
Vierpersoonshuishouden (kostendelers) € 910,74
Vijfpersoonshuishouden (kostendelers) € 865,20

U bent kostendeler als u samenwoont met iemand boven de 27 jaar, die niet uw partner of studerend kind is. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht