Lees voor

Stadsrandontwikkeling Hoogeveen - Fluitenberg: Oude Diep

Inleiding:

In het gebied tussen de Hoogeveense wijk De Weide en het dorp Fluitenberg is door gemeente en waterschap hard gewerkt aan de herinrichting van het beekdal van het Oude Diep.

Met de herinrichting is een aantal doelstellingen gerealiseerd zoals het voorkomen van wateroverlast, het zuiveren van riooloverstort water, natuurontwikkeling en recreatie (wandelen).
De begrenzing van de stadsrandzone wordt gevormd door: 

  • de loop van het Oude Diep
  • de A28
  • de spoorlijn van Groningen naar Zwolle

Stedelijk afvalwater zuiveren:

In het beekdal is een oppervlakte van 7 ha beplant met riet. Dit riet vormt het zogenaamde helofytenfilter dat zorgt voor het zuiveren van het stedelijk afvalwater. Dit betreft afvalwater afkomstig van de riooloverstort aan de Griendstveenweg en regenwater afkomstig van het industrieterrein De Wieken. Het stedelijk afvalwater stroomt door het helofytenfilter waar een groot deel van de voedingsstoffen en andere verontreinigingen uit het water wordt gehaald door het riet. Het veel schonere water stroomt vervolgens verder stroomafwaarts weer in het Oude Diep. Op deze manier wordt de waterkwaliteit van het Oude Diep verbeterd.

Waterbeleid 21ste eeuw:

Met de herinrichting van het beekdal is het gebied stadsrandzone geschikt gemaakt voor regionale waterberging. Dit is nodig omdat het weer extremer wordt: de regenbuien worden korter maar heviger. Om te voorkomen dat dit tot meer Helofytenfilter - Oude Diepwateroverlast leidt moet er ruimte gemaakt worden om water op te slaan. In totaal kan er in het beekdal 170.000m3 water geborgen worden, doordat de beek een kronkelende loop en wisselende dwarsprofielen heeft.

De nieuwe kronkelende beek zelf heeft een zomerbed en een winterbed. In een normale situatie zal het water in de beek binnen het zomerbed blijven. In nattere periodes treedt de  beek buiten zijn oevers en zal ook het winterbed onderlopen.

Om al dat water te bergen zonder overlast te veroorzaken, is het beekdal voorzien van kades. Door deze kades kan in extreem natte omstandigheden het gehele beekdal vollopen: de verwachting is dat dit maximaal een maal in de 100 jaar gebeurt.

Ecologische verbindingszone:

Het gebied stadsrandzone Hoogeveen-Fluitenberg vormt een onderdeel van de Ecologische Verbindingszone (EVZ). Door het beekdal in te richten als natuurgebied en het onderhoud hierop af te stemmen ontstaat een afwisselend en daardoor aantrekkelijk leefgebied voor plant en dier. Door de realisatie van de ecologische verbindingszone kunnen dieren en planten zich  beter en makkelijker verplaatsen respectievelijk ontwikkelen zodat de soort beter in stand kan blijven.

Uitgelicht

Zoeken