Lees voor

Pilotproject drainage: Tapuitlaan Hoogeveen

De wijken Wolfsbos en Hoogeveen Zuid hebben problemen met grondwater. Deze problemen bestaan al sinds de aanleg van deze wijken in de jaren ‘60 en ’70 en ze uiten zich in de vorm van natte kruipruimtes, natte tuinen en openbare Pompkast Wolfsbosvoorzieningen, opkruipend vocht in muren en zelfs verzakkingen.
Deze wijken liggen iets lager dan de rest van Hoogeveen en een laag in het bovenste deel van de bodem zorgt voor een stagnerende doorvoer van regenwater naar de ondergrond, met een hoge grondwaterstand en de daarbij horende problemen tot gevolg.

De Tapuitlaan en een deel van de Leeuweriklaan zijn aangewezen als proefbuurt in het pilotproject Drainage in Wolfsbos voor de aanleg van drainage. Deze drainage is tussen eind 2008 en begin 2009 aangelegd. In november 2009 hebben alle bewoners van de proefbuurt een enquête kunnen invullen over hun bevindingen. U kunt de resultaten van de enquête lezen. Met de resultaten van deze enquête, de bevindingen van het waterschap en met eigen waarnemingen gaat de gemeente Hoogeveen aan de slag om te bepalen hoe andere gebieden met grondwateroverlast in de toekomst moeten worden aangepakt.

Uitgelicht

Zoeken