Lees voor

Onderzoek grondwateroverlast: Hoogeveen. Roerdomplaan en Meerkoetlaan.

De gemeente Hoogeveen is gestart met een grootschalig grondwateronderzoek aan de Roerdomplaan en de Meerkoetlaan in Hoogeveen. De bodem en het grondwater in dit deel van de wijk Wolfsbos zullen het komende halfjaar onder de loep worden genomen.

In 2009 is het proefproject ‘drainage in de Tapuitlaan’ uitgevoerd. Hierbij heeft de gemeente het openbaar gebied voorzien van drainage. De resultaten uit dit onderzoek waren verrassend en voor de gemeente reden om de aanpak in een nieuw gebied anders te benaderen.

In de wijken Wolfsbos en Zuid zijn een 10-tal bewoners lid van een kernteam. Dit kernteam komt 1 á 2 keer per jaar met de gemeente bij elkaar om te praten en te discussiëren over de aanpak van grondwateroverlast. De gemeente heeft samen met de kernteamleden besloten dat de Roerdomplaan en de Meerkoetlaan het vervolggebied wordt voor de aanpak van grondwateroverlast.

Om een goed vervolgplan te kunnen maken is echter eerst een gedegen onderzoek nodig. Dit onderzoek is in week 43 begonnen met het nemen van 25 grondboringen door de hele wijk. Met deze boringen wordt de bodemsamenstelling en de gelaagdheid op verschillende plekken in de buurt in kaart gebracht.
In de weken 45, 46 en 47 kunnen bewoners van deze straten een enquêteformulier invullen. Aan de hand van de enquête en de boorgegevens wordt gekeken welke delen van de buurt het meest vatbaar zijn voor hoge grondwaterstanden. In deze delen zullen peilbuizen geplaatst worden waarin de grondwaterstand constant wordt gemeten.

U kunt, als u in de Roerdomplaan of Meerkoetlaan woont, de thuisgestuurde enquête nog tot 22 november retour sturen. Ook zijn wij op zoek naar mensen met grondwateroverlast die voor ons elke 2 weken de kruipruimte willen bekijken en de grondwaterstand willen meten. Deze gegevens bieden de gemeente een zeer goed inzicht in de manier hoe het grondwater zich ‘gedraagt’ in de buurt. Iedere deelnemer aan dit actieve onderzoek krijgt het leuke boekje ‘water in de tuin’. Hier wordt water niet als last maar als lust gezien. Onder alle deelnemers wordt aan het einde van het onderzoek een regenton naar keuze (hout of plastic) verloot.

Woont u aan de Roerdomplaan of Meerkoetlaan en wilt u actief meewerken aan dit onderzoek, stuurt u dan een mailtje naar waterloket@hoogeveen.nl. U ontvangt dan z.s.m een grondwaterstanden formulier.

De grondwatergegevens van de peilbuizen worden na een half jaar meten (de natte winterperiode) uitgelezen en geanalyseerd. Aan de hand hiervan wordt gekeken óf er voor de Roerdomplaan en de Meerkoetlaan maatregelen moeten worden getroffen en zoja, welke maatregelen dat dan moeten zijn.
Doet u mee? Dan danken wij u alvast voor uw medewerking!

Uitgelicht

Zoeken