Lees voor

Afkoppelen van regenwater: Tiendeveen. Boslaan en Westerlaan

In Tiendeveen was bij grote hoeveelheden neerslag vaak sprake van overlast. Deze overlast kwam in de vorm van water op straat. borrelende toiletten, volle gootsteentjes en smerig overstortwater van de riooloverstort aan de Kanaalzijde. De gemeente heeft daarom in het kader van de basisinspanning naast het huidige riool een regenwaterriool gelegd en woningen en wegen afgekoppeld. De basisinspanning riolering is een (Rijks)beleidsvoornemen om de uitstoot van vuil vanuit gemengde rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% te verminderen.

Het regenwater werd eerst opgevangen in het oude riool in de straat. Bij hevige neerslag raakte dit riool snel te vol met bovenstaande overlastpunten tot gevolg. In het najaar van 2009 is begonnen met de aanleg van een extra riool speciaal en alleen voor regenwaterafvoer. Van de Boslaan en de Westerlaan zijn de straat- en trottoirkolken aangesloten op dit riool. Daarbij is ook van alle woningen de voorkant afgekoppeld. Waar dat mogelijk was is meer van de woningen of soms zelfs de gehele woning afgekoppeld. Het water dat in dit regenwaterriool terechtkomt wordt direct afgevoerd naar de Kibbelwijk, het Linhorst-Homankanaal of de Drijbersche Hoofdvaart. Het regenwater dat nu nog in het oude riool terechtkomt is niet genoeg om dit riool te overbelasten. Daarom kon een vervuilende riooloverstort, grenzend aan een particulier perceel aan de Kanaalzijde, geheel worden afgesloten. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de basisinspanning.

De aanleg is in nauw overleg gegaan met de betrokken particulieren.

De paarse en roze oppervlakken op de hiernaast afgebeelde kaart zijn afgekoppeld.

Uitgelicht

Zoeken